Statens vegvesen - StatRes (opphørt)

09034: StatRes. Statens vegvesen. Resultater, tilgjengelighet (avslutta serie) 2010 - 2013
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.09.2014
Kontakt
Dagfinn Sve, Statistisk sentralbyrå
+47 93 24 75 68
sda@ssb.no

Måleenhet
Andel ferger i riksvegfergedriften som er universelt utformet (prosent):
prosent
Antall ferger i riksvegfergedriften som er universelt utformet:
ferger
Antall holdeplasser for kollektivtransport langs riksvegnettet som ble universelt utformet:
holdeplasser
Antall kollektivknutepunkter langs riksvegnettet som ble universelt utformet:
knutepunkter
Referansetid
Andel ferger i riksvegfergedriften som er universelt utformet (prosent):
31.12.
Antall ferger i riksvegfergedriften som er universelt utformet:
31.12.
Antall holdeplasser for kollektivtransport langs riksvegnettet som ble universelt utformet:
31.12.
Antall kollektivknutepunkter langs riksvegnettet som ble universelt utformet:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken