Statens vegvesen - StatRes (opphørt)

Til toppen
09034: StatRes. Statens vegvesen. Resultater, tilgjengelighet (avslutta serie) 2010 - 2013
Sist endret
08.09.2014
Kontakt
Dagfinn Sve, Statistisk sentralbyrå
+47 93 24 75 68
sda@ssb.no

Måleenhet
Andel ferger i riksvegfergedriften som er universelt utformet (prosent):
prosent
Antall ferger i riksvegfergedriften som er universelt utformet:
ferger
Antall holdeplasser for kollektivtransport langs riksvegnettet som ble universelt utformet:
holdeplasser
Antall kollektivknutepunkter langs riksvegnettet som ble universelt utformet:
knutepunkter
Referansetid
Andel ferger i riksvegfergedriften som er universelt utformet (prosent):
31.12.
Antall ferger i riksvegfergedriften som er universelt utformet:
31.12.
Antall holdeplasser for kollektivtransport langs riksvegnettet som ble universelt utformet:
31.12.
Antall kollektivknutepunkter langs riksvegnettet som ble universelt utformet:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken