Til toppen

09032: StatRes. Skatteetaten. Resultater, etter organisatorisk enhet (prosent) (avslutta serie) 2008 - 2014

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Arv- og gavesaker behandlet innen 6 måneder

Arveavgiften avviklet fra og med 2014. Kun eldre saker som er behandlet i 2014.