Innvandringsregulering - StatRes (opphørt)

Til toppen
09023: StatRes innvandringsregulering. Klager og omgjøringsanmodninger, tatt til følge i Utlendingsnemnda (UNE), etter sakstype (avslutta serie) 2007 - 2013
Sist endret
01.09.2014
Kontakt
Kåre Vassenden, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5294
kva@ssb.no

Bjørn Gran-Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 651
bge@ssb.no

Måleenhet
Klager og omgjøringsanmodninger til Utlendingsnemnda (UNE):
saker
Referansetid
Klager og omgjøringsanmodninger til Utlendingsnemnda (UNE):
01.01-31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
sakstype
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1

sakstype

Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken