Innvandringsregulering - StatRes (opphørt)

Til toppen
09022: StatRes innvandringsregulering. Saksbehandlingstid i Utlendingsnemnda (UNE), etter sakstype (median måneder) (avslutta serie) 2007 - 2013
Sist endret
01.09.2014
Kontakt
Kåre Vassenden, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5294
kva@ssb.no

Bjørn Gran-Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 651
bge@ssb.no

Måleenhet
Arbeid og opphold:
md
Asyl:
md
Familieinnvandring:
md
Statsborgerskap:
md
Utvisning:
md
Visum:
md
Andre saker:
md
Referansetid
Arbeid og opphold:
01.01-31.12.
Asyl:
01.01-31.12.
Familieinnvandring:
01.01-31.12.
Statsborgerskap:
01.01-31.12.
Utvisning:
01.01-31.12.
Visum:
01.01-31.12.
Andre saker:
01.01-31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken