Innvandringsregulering - StatRes (opphørt)

08994: StatRes innvandringsregulering. Innvilgelser i utlendingsforvaltningen, etter sakstype (avslutta serie) 2007 - 2013
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

sakstype

Totalt 8 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.09.2014
Kontakt
Kåre Vassenden, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5294
kva@ssb.no

Bjørn Gran-Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 651
bge@ssb.no

Måleenhet
Innvilgelser:
saker
Referansetid
Innvilgelser:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

En del tillatelser kan fornyes, men innvilgelser av disse fornyelsene er ikke inkludert i tallene.

Brukerveiledning for statistikkbanken