Innvandringsregulering - StatRes (opphørt)

08993: StatRes innvandringsregulering. Enhetskostnader og produktivitet. Enhetskostnader i Utlendingsdirektoratet (UDI), etter sakstype (avslutta serie) 2007 - 2013
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.09.2014
Kontakt
Kåre Vassenden, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5294
kva@ssb.no

Bjørn Gran-Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 651
bge@ssb.no

Måleenhet
Arbeid og opphold:
kr
Asyl:
kr
Familieinnvandring:
kr
Permanent opphold:
kr
Statsborgerskap:
kr
Utdanning:
kr
Utvisning:
kr
Visum:
kr
Referansetid
Arbeid og opphold:
01.01-31.12.
Asyl:
01.01-31.12.
Familieinnvandring:
01.01-31.12.
Permanent opphold:
01.01-31.12.
Statsborgerskap:
01.01-31.12.
Utdanning:
01.01-31.12.
Utvisning:
01.01-31.12.
Visum:
01.01-31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tallene er basert på en produktkalkyle (ABC-kalkyle) som innbefatter andel av indirekte kostnader med mer. I realitetsbehandlete asylsaker er kostnadene med intervju inkludert.

Brukerveiledning for statistikkbanken