Innvandringsregulering - StatRes (opphørt)

Til toppen
08989: StatRes innvandringsregulering. Innvandringer til Norge (avslutta serie) 2007 - 2013
Sist endret
01.09.2014
Kontakt
Kåre Vassenden, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5294
kva@ssb.no

Bjørn Gran-Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 651
bge@ssb.no

Måleenhet
Alle innvandringer til Norge:
innvandringer
Innvandringer av personer som har bodd i Norge før:
innvandringer
Førstegangsinnvandringer i alt:
innvandringer
Trenger ikke oppholdstillatelse eller registrering:
innvandringer
Trenger ikke oppholdstillatelse, men må registrere seg hos politiet:
innvandringer
Må ha oppholdstillatelse:
innvandringer
Referansetid
Alle innvandringer til Norge:
01.01-31.12.
Innvandringer av personer som har bodd i Norge før:
01.01-31.12.
Førstegangsinnvandringer i alt:
01.01-31.12.
Trenger ikke oppholdstillatelse eller registrering:
01.01-31.12.
Trenger ikke oppholdstillatelse, men må registrere seg hos politiet:
01.01-31.12.
Må ha oppholdstillatelse:
01.01-31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Opplysningene om hvem som trenger oppholdstillatelse eller bare registrering er avledet fra folkeregisterdata.
Tallene for 2007-2013 (unntatt for Alle innvandringer til Norge) er revidert 1.9.2014.
statistikkvariabel
Trenger ikke oppholdstillatelse, men må registrere seg hos politiet
Ikke-nordiske statsborgere som ikke trenger oppholdstillatelse må være registrert hos politiet for å kunne bli registrert bosatt i folkeregisteret.

Brukerveiledning for statistikkbanken