Innvandringsregulering - StatRes (opphørt)

08989: StatRes innvandringsregulering. Innvandringer til Norge (avslutta serie) 2007 - 2013
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.09.2014
Kontakt
Kåre Vassenden, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5294
kva@ssb.no

Bjørn Gran-Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 651
bge@ssb.no

Måleenhet
Alle innvandringer til Norge:
innvandringer
Innvandringer av personer som har bodd i Norge før:
innvandringer
Førstegangsinnvandringer i alt:
innvandringer
Trenger ikke oppholdstillatelse eller registrering:
innvandringer
Trenger ikke oppholdstillatelse, men må registrere seg hos politiet:
innvandringer
Må ha oppholdstillatelse:
innvandringer
Referansetid
Alle innvandringer til Norge:
01.01-31.12.
Innvandringer av personer som har bodd i Norge før:
01.01-31.12.
Førstegangsinnvandringer i alt:
01.01-31.12.
Trenger ikke oppholdstillatelse eller registrering:
01.01-31.12.
Trenger ikke oppholdstillatelse, men må registrere seg hos politiet:
01.01-31.12.
Må ha oppholdstillatelse:
01.01-31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Opplysningene om hvem som trenger oppholdstillatelse eller bare registrering er avledet fra folkeregisterdata.
Tallene for 2007-2013 (unntatt for Alle innvandringer til Norge) er revidert 1.9.2014.
statistikkvariabel
Trenger ikke oppholdstillatelse, men må registrere seg hos politiet
Ikke-nordiske statsborgere som ikke trenger oppholdstillatelse må være registrert hos politiet for å kunne bli registrert bosatt i folkeregisteret.

Brukerveiledning for statistikkbanken