Innvandringsregulering - StatRes (opphørt)

08987: StatRes innvandringsregulering. Returer, etter form (avslutta serie) 2007 - 2013
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.09.2014
Kontakt
Kåre Vassenden, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5294
kva@ssb.no

Bjørn Gran-Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 651
bge@ssb.no

Måleenhet
Assistert frivillig retur:
returer
Tvungen retur med politi:
returer
Referansetid
Assistert frivillig retur:
01.01-31.12.
Tvungen retur med politi:
01.01-31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Personer uten lovlig opphold i Norge kan søke UDI om å få økonomisk og praktisk bistand til å reise tilbake til hjemlandet. Politiet kan med tvang returnere asylsøkere til et annet land i Europa når asylsøknaden skal behandles der. Politiet returnerer også til hjemlandet med tvang tidligere asylsøkere og andre som ikke har lovlig opphold i Norge og som ikke reiser frivillig

Brukerveiledning for statistikkbanken