Innvandringsregulering - StatRes (opphørt)

Til toppen
08957: StatRes innvandringsregulering. Personer og plasser i mottak (avslutta serie) 2007 - 2013
Sist endret
01.09.2014
Kontakt
Kåre Vassenden, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5294
kva@ssb.no

Bjørn Gran-Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 651
bge@ssb.no

Måleenhet
Personer i mottak:
personer
Betalte plasser i mottak:
plasser
Referansetid
Personer i mottak:
Gjennomsnitt av alle dager i året
Betalte plasser i mottak:
Gjennomsnitt av alle dager i året
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Gjennomsnitt av alle dager i året.
Tallene for 2010-2012 er revidert 1.9.2014.

Brukerveiledning for statistikkbanken