Innvandringsregulering - StatRes (opphørt)

08957: StatRes innvandringsregulering. Personer og plasser i mottak (avslutta serie) 2007 - 2013
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.09.2014
Kontakt
Kåre Vassenden, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5294
kva@ssb.no

Bjørn Gran-Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 651
bge@ssb.no

Måleenhet
Personer i mottak:
personer
Betalte plasser i mottak:
plasser
Referansetid
Personer i mottak:
Gjennomsnitt av alle dager i året
Betalte plasser i mottak:
Gjennomsnitt av alle dager i året
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Gjennomsnitt av alle dager i året.
Tallene for 2010-2012 er revidert 1.9.2014.

Brukerveiledning for statistikkbanken