Innvandringsregulering - StatRes (opphørt)

08953: StatRes innvandringsregulering. Saksbehandlingstid i Utlendingsdirektoratet (UDI), etter sakstype (median dager) (avslutta serie) 2007 - 2013
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.09.2014
Kontakt
Kåre Vassenden, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5294
kva@ssb.no

Bjørn Gran-Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 651
bge@ssb.no

Måleenhet
Arbeid og opphold:
dager
Asyl:
dager
Familieinnvandring:
dager
Permanent opphold:
dager
Statsborgerskap:
dager
Utdanning:
dager
Utvisning:
dager
Visum:
dager
Andre saker:
dager
Referansetid
Arbeid og opphold:
01.01-31.12.
Asyl:
01.01-31.12.
Familieinnvandring:
01.01-31.12.
Permanent opphold:
01.01-31.12.
Statsborgerskap:
01.01-31.12.
Utdanning:
01.01-31.12.
Utvisning:
01.01-31.12.
Visum:
01.01-31.12.
Andre saker:
01.01-31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Saksbehandlingstida er antall dager fra saken er registrert i UDI til første vedtak. Unntak er asylsaker der saksbehandlingstida er regnet fra søknadsdato.
statistikkvariabel
Andre saker
Inkludert reisedokumenter.

Brukerveiledning for statistikkbanken