Innvandringsregulering - StatRes (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08953: StatRes innvandringsregulering. Saksbehandlingstid i Utlendingsdirektoratet (UDI), etter sakstype (median dager) (avslutta serie) 2007 - 2013

Kåre Vassenden, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5294
Bjørn Gran-Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 41 40 20 71
01.09.2014 10:00
Arbeid og opphold:
dager
Asyl:
dager
Familieinnvandring:
dager
Permanent opphold:
dager
Statsborgerskap:
dager
Utdanning:
dager
Utvisning:
dager
Visum:
dager
Andre saker:
dager
Arbeid og opphold:
01.01-31.12.
Asyl:
01.01-31.12.
Familieinnvandring:
01.01-31.12.
Permanent opphold:
01.01-31.12.
Statsborgerskap:
01.01-31.12.
Utdanning:
01.01-31.12.
Utvisning:
01.01-31.12.
Visum:
01.01-31.12.
Andre saker:
01.01-31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Arbeid og opphold , Asyl , Familieinnvandring ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Saksbehandlingstida er antall dager fra saken er registrert i UDI til første vedtak. Unntak er asylsaker der saksbehandlingstida er regnet fra søknadsdato.

statistikkvariabel

Andre saker

Inkludert reisedokumenter.