Innvandringsregulering - StatRes (opphørt)

Til toppen
08950: StatRes innvandringsregulering. Ressursinnsats, etter virksomhet (avslutta serie) 2007 - 2013
Sist endret
01.09.2014
Kontakt
Kåre Vassenden, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5294
kva@ssb.no

Bjørn Gran-Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 651
bge@ssb.no

Måleenhet
Egenproduksjon (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader i prosent av egenproduksjon (prosent):
prosent
Kjøp av varer og tjenester i prosent av egenproduksjon:
prosent
Investeringer (mill. kr):
mill. kr
Overføringer (mill. kr):
mill. kr
Totale utgifter (mill. kr):
mill. kr
Beregnet premie til Statens Pensjonskasse (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Egenproduksjon (mill. kr):
01.01-31.12.
Lønnskostnader i prosent av egenproduksjon (prosent):
01.01-31.12.
Kjøp av varer og tjenester i prosent av egenproduksjon:
01.01-31.12.
Investeringer (mill. kr):
01.01-31.12.
Overføringer (mill. kr):
01.01-31.12.
Totale utgifter (mill. kr):
01.01-31.12.
Beregnet premie til Statens Pensjonskasse (mill. kr):
01.01-31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
virksomhet
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1

virksomhet

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken