Toll- og avgiftsetaten - StatRes (opphørt)

08924: StatRes. Toll- og avgiftsetaten. Resultater. Beslag av varer (avslutta serie) 2005 - 2013
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 20 Valgte

Søk

beslag Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.07.2014
Kontakt
Jan Olav Rørhus, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 690
jao@ssb.no

Måleenhet
Brennevin (liter):
liter
Brennevin over 60 pst (liter):
liter
Vin (liter):
liter
Øl (liter):
liter
Tobakksvarer (kg):
kg
Sigaretter (stk):
stk
Cannabis (gram):
gram
Heroin (gram):
gram
Amfetamin (gram):
gram
Kokain (gram):
gram
Dopingmidler (enheter):
enheter
Skytevåpen (stk):
stk
Andre våpen (stk):
stk
Kjøttvarer (kg):
kg
Valuta (kr):
kr
Ordinære varer (kr):
kr
Cites-varer (stk):
stk
Levende fugler og dyr (stk):
stk
Khat (kg):
kg
Narkotiske tabletter (stk):
stk
Referansetid
Brennevin (liter):
31.12.
Brennevin over 60 pst (liter):
31.12.
Vin (liter):
31.12.
Øl (liter):
31.12.
Tobakksvarer (kg):
31.12.
Sigaretter (stk):
31.12.
Cannabis (gram):
31.12.
Heroin (gram):
31.12.
Amfetamin (gram):
31.12.
Kokain (gram):
31.12.
Dopingmidler (enheter):
31.12.
Skytevåpen (stk):
31.12.
Andre våpen (stk):
31.12.
Kjøttvarer (kg):
31.12.
Valuta (kr):
31.12.
Ordinære varer (kr):
31.12.
Cites-varer (stk):
31.12.
Levende fugler og dyr (stk):
31.12.
Khat (kg):
31.12.
Narkotiske tabletter (stk):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

statistikkvariabel
Valuta (kr)
Beslag av valuta har et brudd i overgangen til 2011. Dette skyldes iverksettelse av nye regler om overtredelsesgebyr for manglende deklarering av valuta, som har ført til flere beslag.
For mer informasjon, se Om statistikken.

Brukerveiledning for statistikkbanken