Dødsårsaker (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)

Til toppen

08870: Dødsfall av hjerte- karsykdommer, etter kjønn, alder og dødsårsak (avslutta serie) 1969 - 2012

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1969 , 1970 , 1971 ,

Valgt 1 av totalt 44


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

alder

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle aldre , 0 år , 1-6 år ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel

dødsårsak

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sykdommer i sirkulasjonsorganene (I00-I99) , Akutt reumatisk feber og kroniske reumatiske hjertesykdommer (I00-I09) , Hypertensjon (I10-I15) ,

Valgt 0 av totalt 15

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken