Fiskeri (avslutta i Statistisk sentralbyrå)

Til toppen

08868: Fangst, etter fiskefartøyet sin landingskommune og hovudgruppe av fangstarter (K) (avslutta serie) 2000 - 2018

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000 , 2001 , 2002 ,

Valgt 1 av totalt 19

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0000 Alle kommuner , Utl Utlandet , 0101 Halden (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 561

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfatter fangst som er levert av norske fartøy, både i Noreg og i utlandet, og fangst levert i Noreg av utenlandske fartøy. 0 kan være 0 eller mindre enn 0,5 av den brukte eininga. Revisjon av tala for 2005-2009 har ført til endringar frå tidlegare publiserte tal. Kjelde: Fiskeridirektoratet

år

2018

2012: Fangstverdien for ål gjeld kostnader forbundet med forskingsfangst.
Fangstmengd 2018: Det er eit avvik mellom SSB sine tal og tal frå Fiskeridirektoratet. Avviket skuldast at SSB og Fiskeridirektoratet bruker ulikt tal desimalar på kvantum.