Til toppen

08867: Fangst, etter fiskefartøyet sin heimstadskommune og hovudgruppe av fangstarter (K) (avslutta serie) 2000 - 2018

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
fartøyet sin heimstadskommune
Må velges *
fangstart

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000 , 2001 , 2002 ,

Valgt 1 av totalt 19

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0000 Alle kommuner , Utl Utlandet , 0101 Halden (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 561

fangstart


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Kjelde: Fiskeridirektoratet
år
2018
2012: Fangstverdien for ål gjeld kostnader forbundet med forskingsfangst.
Fangstmengd 2018: Det er eit avvik mellom SSB sine tal og tal frå Fiskeridirektoratet. Avviket skuldast at SSB og Fiskeridirektoratet bruker ulikt tal desimalar på kvantum.

Brukerveiledning for statistikkbanken