Statlige virksomheter, utgifter (opphørt)

08850: StatRes. Sysselsatte, etter sektor, kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie) 2009 - 2013
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

sektor

Totalt 10 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

utdanningsnivå

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.07.2014
Kontakt
Sølve Mikal Nerland, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4418
smn@ssb.no

Måleenhet
Sysselsatte i hovedarbeidsforhold (personer):
personer
Sysselsatte i hovedarbeidsforhold i prosent av sektorgruppen:
prosent
Alle arbeidsforhold (jobber):
jobber
Alle arbeidsforhold i prosent av sektorgruppen:
prosent
Referansetid
Sysselsatte i hovedarbeidsforhold (personer):
4. kvartal
Sysselsatte i hovedarbeidsforhold i prosent av sektorgruppen:
4. kvartal
Alle arbeidsforhold (jobber):
4. kvartal
Alle arbeidsforhold i prosent av sektorgruppen:
4. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Registerbasert sysselsettingsstatistikk. Inkluderer sysselsatte 15 år eller eldre, både bosatte og ikke-bosatte. Bosatte er personer som forventes å oppholde seg minst seks måneder i Norge.
Statlig eide foretak/forretningsdrift inkluderer sektorene 150 (Norges Bank), 190 (Statlige låneinstitutter), 610 (Statens forretningsdrift), 630 (Statlig eide foretak) og 635 (Statsforetak). Fylkeskommunalt/kommunalt eide foretak/forretningsdrift inkluderer sektorene 660 (Kommunal forretningsdrift) og 680 (Selvstendige kommuneforetak).
Forsvarsbygg mangler ca. 400 årsverk i 2010, og det berører også de tilhørende gruppene 'Forsvar ellers', 'Forsvaret, offentlig orden og trygghet' og statsforvaltningen totalt.
Lokalt ansatte ved norske utenriksstasjoner er det mangelfulle data om i hele tidsserien. Ifølge Utenriksdepartementets nettside, er det cirka 900 lokalt ansatte.
Brudd i tidsserien for årsverk fra 2012-2013 som følge av at 26 enheter er innlemmet i statsforvaltningen fra 2013. Av den totale økningen på nesten 3 prosent i antall årsverk i statsforvaltningen fra 2012 til 2013, skyldes innlemmelsen av nye enheter én av prosentene mens den faktiske økningen var knappe 2.
I det publiserte tallet for statsforvaltningen i 2009-2011 er det for lave tall på førstegangstjeneste og befalskole. Det er innhentet nye nivåtall fra Vernepliktsverket og basert på dette laget nye estimat på antall sysselsatte personer i statsforvaltningen i 2009 (268 400 sysselsatte), 2010 (273 200) og 2011 (279 300).
sektor
Statsforvaltningen
Statsbygg og Forsvarsbygg inngår i 2009 i sektorgruppen Statlig eide foretak/forretningsdrift, mens korrekt sektor skulle vært Statsforvaltningen, der de inngår f.o.m. 2010. De hadde til sammen 2 356 sysselsatte i hovedarbeidsforhold i 2009
Statlig eide foretak/forretningsdrift
Statsbygg og Forsvarsbygg inngår i 2009 i sektorgruppen Statlig eide foretak/forretningsdrift, mens korrekt sektor skulle vært Statsforvaltningen, der de inngår f.o.m. 2010. De hadde til sammen 2 356 sysselsatte i hovedarbeidsforhold i 2009
Privat sektor
Privat sektor inkluderer følgende klassifikasjoner fra Institusjonell sektorgruppering 2006: 210, 217, 250, 310, 317, 370, 377, 380, 390, 397, 410, 417, 470, 477, 490, 497, 710, 717, 740, 760, 770, 810 og 890.
statistikkvariabel: Sysselsatte i hovedarbeidsforhold (personer) , år: 2012
Tallene for kommunal forvaltning i Oslo i 2012 ligger noe for lavt, trolig 2 500-3 500. Det skyldes at Oslo kommune har hatt mangler i rapporteringen til NAVs Aa-register som er et av grunnlagsregistrene for statistikken.

Brukerveiledning for statistikkbanken