Spesialisthelsetjenesten - StatRes (opphørt)

08788: StatRes. Spesialisthelsetjenesten. Resultater. Ventetider, gjennomsnitt, median, 90-persentil og fristbrudd, etter tjenesteområde og helseforetak (avslutta serie) 2008 - 2012
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 24 Valgte

Søk

tjenesteområde

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
19.06.2013
Kontakt
Borgny Vold, Statistisk sentralbyrå
+47 48 07 81 08
bov@ssb.no

Måleenhet
Gjennomsnittlig ventetid (dager):
dager
Median ventetid (dager):
dager
90-persentil ventetid (dager):
dager
Andel fristbrudd (dager):
prosent
Referansetid
Gjennomsnittlig ventetid (dager):
31.12.
Median ventetid (dager):
31.12.
90-persentil ventetid (dager):
31.12.
Andel fristbrudd (dager):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken