Spesialisthelsetjenesten - StatRes (opphørt)

Til toppen

08788: StatRes. Spesialisthelsetjenesten. Resultater. Ventetider, gjennomsnitt, median, 90-persentil og fristbrudd, etter tjenesteområde og helseforetak (avslutta serie) 2008 - 2012

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
tjenesteområde

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

region

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sunnaas sykehus HF , St Olavs Hospital HF , Vestre Viken HF (2009-) ,

Valgt 0 av totalt 24

tjenesteområde


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken