Spesialisthelsetjenesten - StatRes (opphørt)

08787: StatRes. Spesialisthelsetjenesten. Nasjonale kvalitetsindikatorer i psykisk helsevern, etter helseforetak (avslutta serie) 2010 - 2011
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
19.06.2013
Kontakt
Borgny Vold, Statistisk sentralbyrå
+47 48 07 81 08
bov@ssb.no

Måleenhet
Andel epikriser sendt innen 7 dager innen BUP (prosent):
prosent
Median ventetid til første konsultasjon for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp innen BUP (dager):
dager
Median ventetid til første konsultasjon for pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp innen BUP (dager):
dager
Registrering av hovedtilstand psykisk helsevern for barn og unge. Akse 1: Klinisk psykiatrisk syndrom (prosent):
prosent
Registrering av hovedtilstand psykisk helsevern for barn og unge. Akse 2: Spes. utviklingsforstyrrelser (prosent):
prosent
Registrering av hovedtilstand psykisk helsevern for barn og unge. Akse 3: Intelligensnivå (prosent):
prosent
Registrering av hovedtilstand psykisk helsevern for barn og unge. Akse 4: Somatiske tilstander (prosent):
prosent
Registrering av hovedtilstand psykisk helsevern for barn og unge. Akse 5: Avvikende psykososiale forhold (prosent):
prosent
Registrering av hovedtilstand psykisk helsevern for barn og unge. Akse 6: Global vurdering av funksjonsnivå - CGAS (prosent):
prosent
Registrering av lovgrunnlag psykisk helsevern voksne (prosent):
prosent
Registrering av hovedtilstand psykisk helsevern voksne. Andel pasienter med spesifisert diagnose ved utskrivelse (prosent):
prosent
Referansetid
Median ventetid til første konsultasjon for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp innen BUP (dager):
31.12.
Median ventetid til første konsultasjon for pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp innen BUP (dager):
31.12.
Registrering av hovedtilstand psykisk helsevern for barn og unge. Akse 1: Klinisk psykiatrisk syndrom (prosent):
31.12.
Registrering av hovedtilstand psykisk helsevern for barn og unge. Akse 2: Spes. utviklingsforstyrrelser (prosent):
31.12.
Registrering av hovedtilstand psykisk helsevern for barn og unge. Akse 3: Intelligensnivå (prosent):
31.12.
Registrering av hovedtilstand psykisk helsevern for barn og unge. Akse 4: Somatiske tilstander (prosent):
31.12.
Registrering av hovedtilstand psykisk helsevern for barn og unge. Akse 5: Avvikende psykososiale forhold (prosent):
31.12.
Registrering av hovedtilstand psykisk helsevern for barn og unge. Akse 6: Global vurdering av funksjonsnivå - CGAS (prosent):
31.12.
Registrering av lovgrunnlag psykisk helsevern voksne (prosent):
31.12.
Registrering av hovedtilstand psykisk helsevern voksne. Andel pasienter med spesifisert diagnose ved utskrivelse (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken