Spesialisthelsetjenesten - StatRes (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08787: StatRes. Spesialisthelsetjenesten. Nasjonale kvalitetsindikatorer i psykisk helsevern, etter helseforetak (avslutta serie) 2010 - 2011

Borgny Vold, Statistisk sentralbyrå
+47 48 07 81 08
19.06.2013 10:00
Andel epikriser sendt innen 7 dager innen BUP (prosent):
prosent
Median ventetid til første konsultasjon for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp innen BUP (dager):
dager
Median ventetid til første konsultasjon for pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp innen BUP (dager):
dager
Registrering av hovedtilstand psykisk helsevern for barn og unge. Akse 1: Klinisk psykiatrisk syndrom (prosent):
prosent
Registrering av hovedtilstand psykisk helsevern for barn og unge. Akse 2: Spes. utviklingsforstyrrelser (prosent):
prosent
Registrering av hovedtilstand psykisk helsevern for barn og unge. Akse 3: Intelligensnivå (prosent):
prosent
Registrering av hovedtilstand psykisk helsevern for barn og unge. Akse 4: Somatiske tilstander (prosent):
prosent
Registrering av hovedtilstand psykisk helsevern for barn og unge. Akse 5: Avvikende psykososiale forhold (prosent):
prosent
Registrering av hovedtilstand psykisk helsevern for barn og unge. Akse 6: Global vurdering av funksjonsnivå - CGAS (prosent):
prosent
Registrering av lovgrunnlag psykisk helsevern voksne (prosent):
prosent
Registrering av hovedtilstand psykisk helsevern voksne. Andel pasienter med spesifisert diagnose ved utskrivelse (prosent):
prosent
Median ventetid til første konsultasjon for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp innen BUP (dager):
31.12.
Median ventetid til første konsultasjon for pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp innen BUP (dager):
31.12.
Registrering av hovedtilstand psykisk helsevern for barn og unge. Akse 1: Klinisk psykiatrisk syndrom (prosent):
31.12.
Registrering av hovedtilstand psykisk helsevern for barn og unge. Akse 2: Spes. utviklingsforstyrrelser (prosent):
31.12.
Registrering av hovedtilstand psykisk helsevern for barn og unge. Akse 3: Intelligensnivå (prosent):
31.12.
Registrering av hovedtilstand psykisk helsevern for barn og unge. Akse 4: Somatiske tilstander (prosent):
31.12.
Registrering av hovedtilstand psykisk helsevern for barn og unge. Akse 5: Avvikende psykososiale forhold (prosent):
31.12.
Registrering av hovedtilstand psykisk helsevern for barn og unge. Akse 6: Global vurdering av funksjonsnivå - CGAS (prosent):
31.12.
Registrering av lovgrunnlag psykisk helsevern voksne (prosent):
31.12.
Registrering av hovedtilstand psykisk helsevern voksne. Andel pasienter med spesifisert diagnose ved utskrivelse (prosent):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Andel epikriser sendt innen 7 dager innen BUP (prosent) , Median ventetid til første konsultasjon for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp innen BUP (dager) , Median ventetid til første konsultasjon for pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp innen BUP (dager) ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. St. Olavs Hospital HF , Vestre Viken HF , Akershus universitetssykehus HF ,

Valgt 0 av totalt 21

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000