Spesialisthelsetjenesten - StatRes (opphørt)

Til toppen
08787: StatRes. Spesialisthelsetjenesten. Nasjonale kvalitetsindikatorer i psykisk helsevern, etter helseforetak (avslutta serie) 2010 - 2011
Sist endret
19.06.2013
Kontakt
Borgny Vold, Statistisk sentralbyrå
+47 48 07 81 08
bov@ssb.no

Måleenhet
Andel epikriser sendt innen 7 dager innen BUP (prosent):
prosent
Median ventetid til første konsultasjon for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp innen BUP (dager):
dager
Median ventetid til første konsultasjon for pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp innen BUP (dager):
dager
Registrering av hovedtilstand psykisk helsevern for barn og unge. Akse 1: Klinisk psykiatrisk syndrom (prosent):
prosent
Registrering av hovedtilstand psykisk helsevern for barn og unge. Akse 2: Spes. utviklingsforstyrrelser (prosent):
prosent
Registrering av hovedtilstand psykisk helsevern for barn og unge. Akse 3: Intelligensnivå (prosent):
prosent
Registrering av hovedtilstand psykisk helsevern for barn og unge. Akse 4: Somatiske tilstander (prosent):
prosent
Registrering av hovedtilstand psykisk helsevern for barn og unge. Akse 5: Avvikende psykososiale forhold (prosent):
prosent
Registrering av hovedtilstand psykisk helsevern for barn og unge. Akse 6: Global vurdering av funksjonsnivå - CGAS (prosent):
prosent
Registrering av lovgrunnlag psykisk helsevern voksne (prosent):
prosent
Registrering av hovedtilstand psykisk helsevern voksne. Andel pasienter med spesifisert diagnose ved utskrivelse (prosent):
prosent
Referansetid
Median ventetid til første konsultasjon for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp innen BUP (dager):
31.12.
Median ventetid til første konsultasjon for pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp innen BUP (dager):
31.12.
Registrering av hovedtilstand psykisk helsevern for barn og unge. Akse 1: Klinisk psykiatrisk syndrom (prosent):
31.12.
Registrering av hovedtilstand psykisk helsevern for barn og unge. Akse 2: Spes. utviklingsforstyrrelser (prosent):
31.12.
Registrering av hovedtilstand psykisk helsevern for barn og unge. Akse 3: Intelligensnivå (prosent):
31.12.
Registrering av hovedtilstand psykisk helsevern for barn og unge. Akse 4: Somatiske tilstander (prosent):
31.12.
Registrering av hovedtilstand psykisk helsevern for barn og unge. Akse 5: Avvikende psykososiale forhold (prosent):
31.12.
Registrering av hovedtilstand psykisk helsevern for barn og unge. Akse 6: Global vurdering av funksjonsnivå - CGAS (prosent):
31.12.
Registrering av lovgrunnlag psykisk helsevern voksne (prosent):
31.12.
Registrering av hovedtilstand psykisk helsevern voksne. Andel pasienter med spesifisert diagnose ved utskrivelse (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 11 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

region
Må velges *

Totalt 21 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken