Spesialisthelsetjenesten - StatRes (opphørt)

08786: StatRes. Spesialisthelsetjenesten. Nasjonale kvalitetsindikatorer i somatikk, etter helseforetak (prosent) (avslutta serie) 2005 - 2012
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 24 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
19.06.2013
Kontakt
Borgny Vold, Statistisk sentralbyrå
+47 48 07 81 08
bov@ssb.no

Måleenhet
Andel pasienter i korridor (prosent):
prosent
Andel epikriser sendt innen 7 dager (prosent):
prosent
Andel lårhalsoperasjoner innen 48 timer (prosent):
prosent
Andel strykninger av planlagte operasjoner (prosent):
prosent
Andel elektiv keisersnitt (prosent):
prosent
Andel akutt keisersnitt (prosent):
prosent
Andel pasienter med hjerneinfarkt som får trombolysebehandling (prosent):
prosent
Sfinkterruptur (fødselsrifter) grad 3 og 4 (prosent):
prosent
Ben-/fotamputasjoner pr 1000 innbyggere (per 1000 innbyggere):
per 1 000 innbyggere
Tid fra henvisning til første behandling tykktarmskreft (dager):
dager
Tid fra henvisning til første behandling lungekreft (dager):
dager
Tid fra henvisning til første behandling brystkreft (dager):
dager
Referansetid
Andel pasienter i korridor (prosent):
31.12.
Andel epikriser sendt innen 7 dager (prosent):
31.12.
Andel lårhalsoperasjoner innen 48 timer (prosent):
31.12.
Andel strykninger av planlagte operasjoner (prosent):
31.12.
Andel elektiv keisersnitt (prosent):
31.12.
Andel akutt keisersnitt (prosent):
31.12.
Andel pasienter med hjerneinfarkt som får trombolysebehandling (prosent):
31.12.
Sfinkterruptur (fødselsrifter) grad 3 og 4 (prosent):
31.12.
Ben-/fotamputasjoner pr 1000 innbyggere (per 1000 innbyggere):
31.12.
Tid fra henvisning til første behandling tykktarmskreft (dager):
31.12.
Tid fra henvisning til første behandling lungekreft (dager):
31.12.
Tid fra henvisning til første behandling brystkreft (dager):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken