Spesialisthelsetjenesten - StatRes (opphørt)

Til toppen

08786: StatRes. Spesialisthelsetjenesten. Nasjonale kvalitetsindikatorer i somatikk, etter helseforetak (prosent) (avslutta serie) 2005 - 2012

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Andel pasienter i korridor (prosent) , Andel epikriser sendt innen 7 dager (prosent) , Andel lårhalsoperasjoner innen 48 timer (prosent) ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sunnaas sykehus HF , St Olavs Hospital HF , Vestre Viken HF (2009-) ,

Valgt 0 av totalt 24

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000