Spesialisthelsetjenesten - StatRes (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08786: StatRes. Spesialisthelsetjenesten. Nasjonale kvalitetsindikatorer i somatikk, etter helseforetak (prosent) (avslutta serie) 2005 - 2012

Borgny Vold, Statistisk sentralbyrå
+47 48 07 81 08
19.06.2013 10:00
Andel pasienter i korridor (prosent):
prosent
Andel epikriser sendt innen 7 dager (prosent):
prosent
Andel lårhalsoperasjoner innen 48 timer (prosent):
prosent
Andel strykninger av planlagte operasjoner (prosent):
prosent
Andel elektiv keisersnitt (prosent):
prosent
Andel akutt keisersnitt (prosent):
prosent
Andel pasienter med hjerneinfarkt som får trombolysebehandling (prosent):
prosent
Sfinkterruptur (fødselsrifter) grad 3 og 4 (prosent):
prosent
Ben-/fotamputasjoner pr 1000 innbyggere (per 1000 innbyggere):
per 1000
Tid fra henvisning til første behandling tykktarmskreft (dager):
dager
Tid fra henvisning til første behandling lungekreft (dager):
dager
Tid fra henvisning til første behandling brystkreft (dager):
dager
Andel pasienter i korridor (prosent):
31.12.
Andel epikriser sendt innen 7 dager (prosent):
31.12.
Andel lårhalsoperasjoner innen 48 timer (prosent):
31.12.
Andel strykninger av planlagte operasjoner (prosent):
31.12.
Andel elektiv keisersnitt (prosent):
31.12.
Andel akutt keisersnitt (prosent):
31.12.
Andel pasienter med hjerneinfarkt som får trombolysebehandling (prosent):
31.12.
Sfinkterruptur (fødselsrifter) grad 3 og 4 (prosent):
31.12.
Ben-/fotamputasjoner pr 1000 innbyggere (per 1000 innbyggere):
31.12.
Tid fra henvisning til første behandling tykktarmskreft (dager):
31.12.
Tid fra henvisning til første behandling lungekreft (dager):
31.12.
Tid fra henvisning til første behandling brystkreft (dager):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Andel pasienter i korridor (prosent) , Andel epikriser sendt innen 7 dager (prosent) , Andel lårhalsoperasjoner innen 48 timer (prosent) ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sunnaas sykehus HF , St. Olavs Hospital HF , Vestre Viken HF ,

Valgt 0 av totalt 24

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000