Konsumprisindeks for Svalbard (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08694: Prisnivåindeks og vektandeler for Svalbard, etter konsumgruppe (Fastlandet=100, gitt vektandeler for fastlandet) (avslutta serie) 2007 - 2010

Lasse Sandberg, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 29 19
Janne Myklebust, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4727
30.03.2011 10:00
Prisnivåindeks:
indeks
Vekt:
per 1 000
Prisnivåindeks:
Oktober
Vekt:
Oktober
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Valgt 0 av totalt 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Vektene er avrundet til en desimal og summen av vektene kan avvike noe fra 1000.