Skatteetaten - StatRes (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08465: StatRes. Skatteetaten. Aktiviteter og tjenester innen folkeregistrering (avslutta serie) 2008 - 2014

Camilla Torp, Statistisk sentralbyrå
+47 90 59 09 37
03.08.2015 10:00
Behandlede personregistreringer i alt (registreringer):
registreringer
Registrerte flyttinger (inkl. inn- og utvandring) (registreringer):
registreringer
Registrerte endringer av sivilstand (registreringer):
registreringer
Registrerte fødsler (registreringer):
registreringer
Registrerte dødsfall (registreringer):
registreringer
Registrerte navn- og navneendringer (registreringer):
registreringer
Andre registreringer (bla. endring av adresse, oppholdstillatelse, postadresse m.m.) (registreringer):
registreringer
Behandlede personregistreringer i alt (registreringer):
31.12.
Registrerte flyttinger (inkl. inn- og utvandring) (registreringer):
31.12.
Registrerte endringer av sivilstand (registreringer):
31.12.
Registrerte fødsler (registreringer):
31.12.
Registrerte dødsfall (registreringer):
31.12.
Registrerte navn- og navneendringer (registreringer):
31.12.
Andre registreringer (bla. endring av adresse, oppholdstillatelse, postadresse m.m.) (registreringer):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000