Skatteetaten - StatRes (opphørt)

Til toppen

08464: StatRes. Skatteetaten. Aktiviteter og tjenester innen skatt, merverdiavgift og arveavgift (avslutta serie) 2008 - 2014

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

statistikkvariabel
Behandlede skatteklager (klager)
Fra og med 2012 har det vært en endring i beregningsmåten, noe som kan påvirke sammenlignbarhet med tidligere år.
Behandlede arv- og gavesaker (saker)
Arveavgiften avviklet fra og med 2014. Kun eldre saker som er behandlet i 2014.
Gjennomførte regnskapskontroller (kontroller)
Endringer i Skatteetatens definisjoner av hva som er regnskapskontroller kan påvirke sammenlignbarhet over tid.

Brukerveiledning for statistikkbanken