Til toppen

08464: StatRes. Skatteetaten. Aktiviteter og tjenester innen skatt, merverdiavgift og arveavgift (avslutta serie) 2008 - 2014

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Behandlede skatteklager (klager)

Fra og med 2012 har det vært en endring i beregningsmåten, noe som kan påvirke sammenlignbarhet med tidligere år.

Behandlede arv- og gavesaker (saker)

Arveavgiften avviklet fra og med 2014. Kun eldre saker som er behandlet i 2014.

Gjennomførte regnskapskontroller (kontroller)

Endringer i Skatteetatens definisjoner av hva som er regnskapskontroller kan påvirke sammenlignbarhet over tid.