Til toppen

08458: StatRes. Skatteetaten. Resultater (avslutta serie) 2008 - 2014

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Endringer foretatt i alminnelig inntekt for personer (mill. kr) , Endringer foretatt i alminnelig inntekt til gunst for personer (mill. kr) , Endringer foretatt i alminnelig inntekt til ugunst for personer (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 22

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Endringer foretatt i alminnelig inntekt for personer (mill. kr)

Fra og med 2010 har det vært en større omlegging til nytt datasystem for ligningsbehandling, noe som kan påvirke sammenlignbarhet med tidligere år.

Endringer foretatt i alminnelig inntekt for personer (mill. kr)

Skjønn pga. manglende selvangivelse er f.o.m. 2013 med i endringsbeløpet.

Endringer foretatt i alminnelig inntekt til gunst for personer (mill. kr)

Fra og med 2010 har det vært en større omlegging til nytt datasystem for ligningsbehandling, noe som kan påvirke sammenlignbarhet med tidligere år.

Endringer foretatt i alminnelig inntekt til ugunst for personer (mill. kr)

Fra og med 2010 har det vært en større omlegging til nytt datasystem for ligningsbehandling, noe som kan påvirke sammenlignbarhet med tidligere år.

Arv- og gavesaker behandlet innen 6 måneder (prosent)

Arveavgiften avviklet fra og med 2014. Kun eldre saker som er behandlet i 2014.

Arv- og gavesaker behandlet innen 6 måneder (prosent)

Fra og med 2012 har det vært en endring i beregningsmåten, noe som kan påvirke sammenlignbarhet med tidligere år.

Fastsatt arveavgift (mill. kr)

Arveavgiften avviklet fra og med 2014. Kun eldre saker som er behandlet i 2014.

Innkrevd arveavgift som andel av fastsatt arveavgift (prosent)

Arveavgiften avviklet fra og med 2014. Kun eldre saker som er behandlet i 2014.