Skatteetaten - StatRes (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08458: StatRes. Skatteetaten. Resultater (avslutta serie) 2008 - 2014

Camilla Torp, Statistisk sentralbyrå
+47 90 59 09 37
03.08.2015 10:00
Endringer foretatt i alminnelig inntekt for personer (mill. kr):
mill. kr
Endringer foretatt i alminnelig inntekt til gunst for personer (mill. kr):
mill. kr
Endringer foretatt i alminnelig inntekt til ugunst for personer (mill. kr):
mill. kr
Utliknet skatt for personer etter ordinær likning (mill. kr):
mill. kr
Endringer foretatt i alminnelig inntekt for selskaper (mill. kr):
mill. kr
Endringer foretatt i alminnelig inntekt til gunst for selskaper (mill. kr):
mill. kr
Endringer foretatt i alminnelig inntekt til ugunst for selskaper (mill. kr):
mill. kr
Utliknet skatt for selskaper etter ordinær likning (mill. kr):
mill. kr
Klager på skatteoppgjøret behandlet innen 3 måneder (prosent):
prosent
Endring foretatt i merverdiavgift etter kontroll av omsetningsoppgaver (mill. kr):
mill. kr
Endring foretatt i merverdiavgift til gunst for avgiftspliktige (mill. kr):
mill. kr
Endring foretatt i merverdiavgift til ugunst for avgiftspliktige (mill. kr):
mill. kr
Fastsatt merverdiavgift (mill. kr):
mill. kr
Innkrevd merverdiavgift som andel av fastsatt merverdiavgift (prosent):
prosent
Arv- og gavesaker behandlet innen 6 måneder (prosent):
prosent
Fastsatt arveavgift (mill. kr):
mill. kr
Innkrevd arveavgift som andel av fastsatt arveavgift (prosent):
prosent
Fastsatt arbeidsgiveravgift (mill. kr):
mill. kr
Endring i merverdiavgift etter regnskapskontroller (mill. kr):
mill. kr
Endring i inntektsgrunnlag etter regnskapskontroller (mill. kr):
mill. kr
Anmeldelser (antall):
antall
Flyttinger innenlands behandlet innen 4 dager (prosent):
prosent
Endringer foretatt i alminnelig inntekt for personer (mill. kr):
31.12.
Endringer foretatt i alminnelig inntekt til gunst for personer (mill. kr):
31.12.
Endringer foretatt i alminnelig inntekt til ugunst for personer (mill. kr):
31.12.
Utliknet skatt for personer etter ordinær likning (mill. kr):
31.12.
Endringer foretatt i alminnelig inntekt for selskaper (mill. kr):
31.12.
Endringer foretatt i alminnelig inntekt til gunst for selskaper (mill. kr):
31.12.
Endringer foretatt i alminnelig inntekt til ugunst for selskaper (mill. kr):
31.12.
Utliknet skatt for selskaper etter ordinær likning (mill. kr):
31.12.
Klager på skatteoppgjøret behandlet innen 3 måneder (prosent):
31.12.
Endring foretatt i merverdiavgift etter kontroll av omsetningsoppgaver (mill. kr):
31.12.
Endring foretatt i merverdiavgift til gunst for avgiftspliktige (mill. kr):
31.12.
Endring foretatt i merverdiavgift til ugunst for avgiftspliktige (mill. kr):
31.12.
Fastsatt merverdiavgift (mill. kr):
31.12.
Innkrevd merverdiavgift som andel av fastsatt merverdiavgift (prosent):
31.12.
Arv- og gavesaker behandlet innen 6 måneder (prosent):
31.12.
Fastsatt arveavgift (mill. kr):
31.12.
Innkrevd arveavgift som andel av fastsatt arveavgift (prosent):
31.12.
Fastsatt arbeidsgiveravgift (mill. kr):
31.12.
Endring i merverdiavgift etter regnskapskontroller (mill. kr):
31.12.
Endring i inntektsgrunnlag etter regnskapskontroller (mill. kr):
31.12.
Anmeldelser (antall):
31.12.
Flyttinger innenlands behandlet innen 4 dager (prosent):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Endringer foretatt i alminnelig inntekt for personer (mill. kr) , Endringer foretatt i alminnelig inntekt til gunst for personer (mill. kr) , Endringer foretatt i alminnelig inntekt til ugunst for personer (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 22

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Endringer foretatt i alminnelig inntekt for personer (mill. kr)

Fra og med 2010 har det vært en større omlegging til nytt datasystem for ligningsbehandling, noe som kan påvirke sammenlignbarhet med tidligere år.

Endringer foretatt i alminnelig inntekt for personer (mill. kr)

Skjønn pga. manglende selvangivelse er f.o.m. 2013 med i endringsbeløpet.

Endringer foretatt i alminnelig inntekt til gunst for personer (mill. kr)

Fra og med 2010 har det vært en større omlegging til nytt datasystem for ligningsbehandling, noe som kan påvirke sammenlignbarhet med tidligere år.

Endringer foretatt i alminnelig inntekt til ugunst for personer (mill. kr)

Fra og med 2010 har det vært en større omlegging til nytt datasystem for ligningsbehandling, noe som kan påvirke sammenlignbarhet med tidligere år.

Arv- og gavesaker behandlet innen 6 måneder (prosent)

Arveavgiften avviklet fra og med 2014. Kun eldre saker som er behandlet i 2014.

Arv- og gavesaker behandlet innen 6 måneder (prosent)

Fra og med 2012 har det vært en endring i beregningsmåten, noe som kan påvirke sammenlignbarhet med tidligere år.

Fastsatt arveavgift (mill. kr)

Arveavgiften avviklet fra og med 2014. Kun eldre saker som er behandlet i 2014.

Innkrevd arveavgift som andel av fastsatt arveavgift (prosent)

Arveavgiften avviklet fra og med 2014. Kun eldre saker som er behandlet i 2014.