Domstolene og andre konfliktløsningsorganer - StatRes (opphørt)

Til toppen

08422: StatRes. Domstolene og andre konfliktløsningsorganer. Ressursinnsats (avslutta serie) 2006 - 2012

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Egenproduksjon (mill. kr) , Lønnskostnader (mill. kr) , Kjøp av varer og tjenester (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000