Domstolene og andre konfliktløsningsorganer - StatRes (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08422: StatRes. Domstolene og andre konfliktløsningsorganer. Ressursinnsats (avslutta serie) 2006 - 2012

Bjørn Gran-Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 41 40 20 71
03.12.2013 10:00
Egenproduksjon (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader (mill. kr):
mill. kr
Kjøp av varer og tjenester (mill. kr):
mill. kr
Egenproduksjon per innbygger (kr):
kr
Overføringer (mill. kr):
mill. kr
Investeringer (mill. kr):
mill. kr
Totalt utgifter (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader i prosent av egenproduksjon:
prosent
Kjøp av varer og tjentester i prosent av egenproduksjon:
prosent
Beregnet premie til Statens Pensjonskasse (mill. kr):
mill. kr
Egenproduksjon (mill. kr):
1.1.-31.12.
Lønnskostnader (mill. kr):
1.1.-31.12.
Kjøp av varer og tjenester (mill. kr):
1.1.-31.12.
Egenproduksjon per innbygger (kr):
1.1.-31.12.
Overføringer (mill. kr):
1.1.-31.12.
Investeringer (mill. kr):
1.1.-31.12.
Totalt utgifter (mill. kr):
1.1.-31.12.
Lønnskostnader i prosent av egenproduksjon:
1.1.-31.12.
Kjøp av varer og tjentester i prosent av egenproduksjon:
1.1.-31.12.
Beregnet premie til Statens Pensjonskasse (mill. kr):
1.1.-31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Egenproduksjon (mill. kr) , Lønnskostnader (mill. kr) , Kjøp av varer og tjenester (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000