Domstolene og andre konfliktløsningsorganer - StatRes (opphørt)

08422: StatRes. Domstolene og andre konfliktløsningsorganer. Ressursinnsats (avslutta serie) 2006 - 2012
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.12.2013
Kontakt
Bjørn Gran-Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 651
bge@ssb.no

Måleenhet
Egenproduksjon (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader (mill. kr):
mill. kr
Kjøp av varer og tjenester (mill. kr):
mill. kr
Egenproduksjon per innbygger (kr):
kr
Overføringer (mill. kr):
mill. kr
Investeringer (mill. kr):
mill. kr
Totalt utgifter (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader i prosent av egenproduksjon:
prosent
Kjøp av varer og tjentester i prosent av egenproduksjon:
prosent
Beregnet premie til Statens Pensjonskasse (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Egenproduksjon (mill. kr):
1.1.-31.12.
Lønnskostnader (mill. kr):
1.1.-31.12.
Kjøp av varer og tjenester (mill. kr):
1.1.-31.12.
Egenproduksjon per innbygger (kr):
1.1.-31.12.
Overføringer (mill. kr):
1.1.-31.12.
Investeringer (mill. kr):
1.1.-31.12.
Totalt utgifter (mill. kr):
1.1.-31.12.
Lønnskostnader i prosent av egenproduksjon:
1.1.-31.12.
Kjøp av varer og tjentester i prosent av egenproduksjon:
1.1.-31.12.
Beregnet premie til Statens Pensjonskasse (mill. kr):
1.1.-31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken