Domstolene og andre konfliktløsningsorganer - StatRes (opphørt)

Til toppen

08421: StatRes. Domstolene og andre konfliktløsningsorganer. Ressursinnsats. Avtalte årsverk eksklusive lange fravær, etter stillingstype og enhet (avslutta serie) 2007 - 2012

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000