Domstolene og andre konfliktløsningsorganer - StatRes (opphørt)

08421: StatRes. Domstolene og andre konfliktløsningsorganer. Ressursinnsats. Avtalte årsverk eksklusive lange fravær, etter stillingstype og enhet (avslutta serie) 2007 - 2012
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

enhet

Totalt 8 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.12.2013
Kontakt
Berit Mira Rosentjern, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 47 90
ebs@ssb.no

Måleenhet
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær, i alt:
årsverk
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær, dommere:
årsverk
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær, andre stillinger:
årsverk
Referansetid
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær, i alt:
4. kvartal
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær, dommere:
4. kvartal
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær, andre stillinger:
4. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken