Domstolene og andre konfliktløsningsorganer - StatRes (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08421: StatRes. Domstolene og andre konfliktløsningsorganer. Ressursinnsats. Avtalte årsverk eksklusive lange fravær, etter stillingstype og enhet (avslutta serie) 2007 - 2012

Berit Mira Rosentjern, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 47 90
03.12.2013 10:00
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær, i alt:
årsverk
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær, dommere:
årsverk
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær, andre stillinger:
årsverk
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær, i alt:
4. kvartal
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær, dommere:
4. kvartal
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær, andre stillinger:
4. kvartal
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000