Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes (opphørt)

Til toppen

08367: StatRes. Overføringer, etter ulike stønader og trygder (mill. kr) (avslutta serie) 2006 - 2013

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Overføringer i alt , Alderdom , Arbeidsmarkedstiltak ,

Valgt 0 av totalt 15

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000