Forsvaret - StatRes (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08354: Forsvarets utgifter og årsverk, etter tjenesteområde (avslutta serie) 2005 - 2013

Bjørn Gran-Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 41 40 20 71
Eivind Andreas Sirnæs Egge, Statistisk sentralbyrå
+47 91 69 05 03
01.07.2014 10:00
Egenproduksjon (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader (mill. kr):
mill. kr
Kjøp av varer og tjenester (mill. kr):
mill. kr
Overføringer (mill. kr):
mill. kr
Investeringer (mill. kr):
mill. kr
Totale utgifter (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader i prosent av egenproduksjon (prosent):
prosent
Kjøp av varer og tjenester i prosent av egenproduksjon (prosent):
prosent
Beregnet premie til Statens Pensjonskasse (mill. kr):
mill. kr
Avtalte årsverk for ansatte eksklusive lange fravær (prosent):
prosent
Egenproduksjon (mill. kr):
31.12
Lønnskostnader (mill. kr):
31.12
Kjøp av varer og tjenester (mill. kr):
31.12
Overføringer (mill. kr):
31.12
Investeringer (mill. kr):
31.12
Totale utgifter (mill. kr):
31.12
Lønnskostnader i prosent av egenproduksjon (prosent):
31.12
Kjøp av varer og tjenester i prosent av egenproduksjon (prosent):
31.12
Beregnet premie til Statens Pensjonskasse (mill. kr):
31.12
Avtalte årsverk for ansatte eksklusive lange fravær (prosent):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Egenproduksjon (mill. kr) , Lønnskostnader (mill. kr) , Kjøp av varer og tjenester (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2005 , 2006 , 2007 ,

Valgt 1 av totalt 9

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Forsvaret i alt , Hæren , Heimevernet ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Avtalte årsverk for ansatte eksklusive lange fravær (prosent)

Den prosentvise fordelingen av årsverkene i Forsvaret etter tjenesteområder er basert på andeler hentet fra Forsvarets egen årsverksstatistikk. Det absolutte tallet for forsvaret i alt i tabell 08355 er derimot hentet fra den registerbaserte sysselsettingsstatistikken i SSB.