Til toppen

08332: StatRes. NAV. Aktiviteter og tjenester. Personer med stønad fra andre ordninger administrert av NAV, etter stønadstype (avslutta serie) 2006 - 2013

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000