Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08331: StatRes. NAV. Aktiviteter og tjenester. Arbeidsmarkedstiltak. Deltakere på ordinære tiltak og yrkeshemmede på tiltak (årsgjennomsnitt) (avslutta serie) 2006 - 2012

Unni Grebstad, Statistisk sentralbyrå
+47 94 50 68 66
09.10.2014 10:00
Ordinære tiltak:
personer
Yrkeshemmede på tiltak:
personer
Antall personer på arbeidsrettede tiltak:
personer
Antall personer med nedsatt arbeidsevne:
personer
Ordinære tiltak:
31.12
Yrkeshemmede på tiltak:
31.12
Antall personer på arbeidsrettede tiltak:
31.12
Antall personer med nedsatt arbeidsevne:
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000