Stortingsvalget, valgundersøkelsen blant innvandrere

Til toppen
08328: Stortingsvalget. Valgdeltakelse i utvalget av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med norsk statsborgerskap, etter landbakgrunn og alder (avslutta serie) 2005 - 2013
Sist endret
09.05.2014
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Valgdeltakelse (prosent):
prosent
Personer med stemmerett i utvalget:
personer
Stemmeberettigede norske statsborgere med innvandringsbakgrunn:
personer
Referansetid
Valgdeltakelse (prosent):
Valgdag
Personer med stemmerett i utvalget:
Valgdag
Stemmeberettigede norske statsborgere med innvandringsbakgrunn:
Valgdag
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
fireårlig
Må velges *
alder
landbakgrunn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

fireårlig
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

alder

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

landbakgrunn
Serbia og Montenegro
Endret navn 14. februar 2003 fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro

Brukerveiledning for statistikkbanken