Stortingsvalget, valgundersøkelsen blant innvandrere

Til toppen
08314: Stortingsvalget. Valgdeltakelse i utvalget av innvandrere, og norskfødte med innvandrerforeldre med norsk statsborgerskap, etter landbakgrunn og botid (avslutta serie) 2005 - 2013
Sist endret
16.01.2014
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Valgdeltakelse i prosent:
prosent
Personer med stemmerett i utvalget:
personer
Stemmeberettigede norske statsborgere med innvandringsbakgrunn:
personer
Referansetid
Valgdeltakelse i prosent:
September hvert fjerde år
Personer med stemmerett i utvalget:
September hvert fjerde år
Stemmeberettigede norske statsborgere med innvandringsbakgrunn:
September hvert fjerde år
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
fireårlig
Må velges *
landbakgrunn
botid
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

fireårlig
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1


Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
botid

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

landbakgrunn
Serbia og Montenegro
Endret navn 14. februar 2003 fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro

Brukerveiledning for statistikkbanken