Stortingsvalget, valgundersøkelsen blant innvandrere

Til toppen

08314: Stortingsvalget. Valgdeltakelse i utvalget av innvandrere, og norskfødte med innvandrerforeldre med norsk statsborgerskap, etter landbakgrunn og botid (avslutta serie) 2005 - 2013

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

fireårlig

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel

botid


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken