Stortingsvalget, valgundersøkelsen blant innvandrere

08314: Stortingsvalget. Valgdeltakelse i utvalget av innvandrere, og norskfødte med innvandrerforeldre med norsk statsborgerskap, etter landbakgrunn og botid (avslutta serie) 2005 - 2013
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

landbakgrunn

Totalt 7 Valgte

Søk

botid

Totalt 5 Valgte

Søk

fireårlig Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.01.2014
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Valgdeltakelse i prosent:
prosent
Personer med stemmerett i utvalget:
personer
Stemmeberettigede norske statsborgere med innvandringsbakgrunn:
personer
Referansetid
Valgdeltakelse i prosent:
September hvert fjerde år
Personer med stemmerett i utvalget:
September hvert fjerde år
Stemmeberettigede norske statsborgere med innvandringsbakgrunn:
September hvert fjerde år
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

landbakgrunn
Serbia og Montenegro
Endret navn 14. februar 2003 fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro

Brukerveiledning for statistikkbanken