Domstolene og andre konfliktløsningsorganer - StatRes (opphørt)

Til toppen

08257: StatRes. Domstolene og andre konfliktløsningsorganer. Resultater. Saksbehandlingstid (måneder, gjennomsnitt) (avslutta serie) 2006 - 2012

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Saksbehandlingstid førsteinstans, tvistesaker (sivilsak) (mnd) , Saksbehandlingstid førsteinstans, enedommersaker (straffesak) , Saksbehandlingstid førsteinstans, meddomsrettssaker (straffesak) ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000