Domstolene og andre konfliktløsningsorganer - StatRes (opphørt)

08257: StatRes. Domstolene og andre konfliktløsningsorganer. Resultater. Saksbehandlingstid (måneder, gjennomsnitt) (avslutta serie) 2006 - 2012
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.12.2013
Kontakt
Robin Håset Drager, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 406
rhd@ssb.no

Reid Jone Stene, Statistisk sentralbyrå
+47 99 02 22 01
rjs@ssb.no

Måleenhet
Saksbehandlingstid førsteinstans, tvistesaker (sivilsak) (mnd):
måneder, gjennomsnitt
Saksbehandlingstid førsteinstans, enedommersaker (straffesak):
måneder, gjennomsnitt
Saksbehandlingstid førsteinstans, meddomsrettssaker (straffesak):
måneder, gjennomsnitt
Saksbehandlingstid andreinstans, anker over dom (sivilsak):
måneder, gjennomsnitt
Saksbehandlingstid andreinstans, begrenset anke fagdommersaker (straffesak):
måneder, gjennomsnitt
Saksbehandlingstid andreinstans, begrenset anke i meddomsrett (straffesak):
måneder, gjennomsnitt
Saksbehandlingstid andreinstans, bevisanke i meddomsrett (straffesak):
måneder, gjennomsnitt
Saksbehandlingstid andreinstans, bevisanke lagrettesaker (straffesak):
måneder, gjennomsnitt
Saksbehandlingstid høyesterett i avdeling (sivilsak):
måneder, gjennomsnitt
Saksbehandlingstid høyesterett i avdeling (straffesak):
måneder, gjennomsnitt
Saksbehandlingstid jordskifterett (sivilsak):
måneder, gjennomsnitt
Referansetid
Saksbehandlingstid førsteinstans, tvistesaker (sivilsak) (mnd):
31.12.
Saksbehandlingstid førsteinstans, enedommersaker (straffesak):
31.12.
Saksbehandlingstid førsteinstans, meddomsrettssaker (straffesak):
31.12.
Saksbehandlingstid andreinstans, anker over dom (sivilsak):
31.12.
Saksbehandlingstid andreinstans, begrenset anke fagdommersaker (straffesak):
31.12.
Saksbehandlingstid andreinstans, begrenset anke i meddomsrett (straffesak):
31.12.
Saksbehandlingstid andreinstans, bevisanke i meddomsrett (straffesak):
31.12.
Saksbehandlingstid andreinstans, bevisanke lagrettesaker (straffesak):
31.12.
Saksbehandlingstid høyesterett i avdeling (sivilsak):
31.12.
Saksbehandlingstid høyesterett i avdeling (straffesak):
31.12.
Saksbehandlingstid jordskifterett (sivilsak):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken