Domstolene og andre konfliktløsningsorganer - StatRes (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08257: StatRes. Domstolene og andre konfliktløsningsorganer. Resultater. Saksbehandlingstid (måneder, gjennomsnitt) (avslutta serie) 2006 - 2012

Robin Håset Drager, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 406
Reid Jone Stene, Statistisk sentralbyrå
+47 99 02 22 01
03.12.2013 10:00
Saksbehandlingstid førsteinstans, tvistesaker (sivilsak) (mnd):
måneder
Saksbehandlingstid førsteinstans, enedommersaker (straffesak):
måneder
Saksbehandlingstid førsteinstans, meddomsrettssaker (straffesak):
måneder
Saksbehandlingstid andreinstans, anker over dom (sivilsak):
måneder
Saksbehandlingstid andreinstans, begrenset anke fagdommersaker (straffesak):
måneder
Saksbehandlingstid andreinstans, begrenset anke i meddomsrett (straffesak):
måneder
Saksbehandlingstid andreinstans, bevisanke i meddomsrett (straffesak):
måneder
Saksbehandlingstid andreinstans, bevisanke lagrettesaker (straffesak):
måneder
Saksbehandlingstid høyesterett i avdeling (sivilsak):
måneder
Saksbehandlingstid høyesterett i avdeling (straffesak):
måneder
Saksbehandlingstid jordskifterett (sivilsak):
måneder
Saksbehandlingstid førsteinstans, tvistesaker (sivilsak) (mnd):
31.12.
Saksbehandlingstid førsteinstans, enedommersaker (straffesak):
31.12.
Saksbehandlingstid førsteinstans, meddomsrettssaker (straffesak):
31.12.
Saksbehandlingstid andreinstans, anker over dom (sivilsak):
31.12.
Saksbehandlingstid andreinstans, begrenset anke fagdommersaker (straffesak):
31.12.
Saksbehandlingstid andreinstans, begrenset anke i meddomsrett (straffesak):
31.12.
Saksbehandlingstid andreinstans, bevisanke i meddomsrett (straffesak):
31.12.
Saksbehandlingstid andreinstans, bevisanke lagrettesaker (straffesak):
31.12.
Saksbehandlingstid høyesterett i avdeling (sivilsak):
31.12.
Saksbehandlingstid høyesterett i avdeling (straffesak):
31.12.
Saksbehandlingstid jordskifterett (sivilsak):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Saksbehandlingstid førsteinstans, tvistesaker (sivilsak) (mnd) , Saksbehandlingstid førsteinstans, enedommersaker (straffesak) , Saksbehandlingstid førsteinstans, meddomsrettssaker (straffesak) ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000