Til toppen

08255: StatRes. Domstolene og andre konfliktløsningsorganer. Aktiviteter og tjenester. Behandlede saker (avslutta serie) 2006 - 2012

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Førsteinstans, tvistesaker (sivilsaker) , Førsteinstans, enedommersaker (straffesaker) , Førsteinstans, meddomsrettssaker (straffesaker) ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000