Domstolene og andre konfliktløsningsorganer - StatRes (opphørt)

08255: StatRes. Domstolene og andre konfliktløsningsorganer. Aktiviteter og tjenester. Behandlede saker (avslutta serie) 2006 - 2012
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.12.2013
Kontakt
Robin Håset Drager, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 406
rhd@ssb.no

Reid Jone Stene, Statistisk sentralbyrå
+47 99 02 22 01
rjs@ssb.no

Måleenhet
Førsteinstans, tvistesaker (sivilsaker):
sivilsaker
Førsteinstans, enedommersaker (straffesaker):
straffesaker
Førsteinstans, meddomsrettssaker (straffesaker):
straffesaker
Andreinstans, anker over dom (sivilsaker):
sivilsaker
Andreinstans, begrenset anke fagdommersaker (straffesaker):
straffesaker
Andreinstans, begrenset anke i meddomsrett (straffesaker):
straffesaker
Andreinstans, bevisanke i meddomsrett (straffesaker):
straffesaker
Andreinstans, bevisanke lagrettesaker (straffesaker):
straffesaker
Høyesterett i avdeling (sivilsaker):
sivilsaker
Høyesterett i avdeling (straffesaker):
straffesaker
Jordskifterett (sivilsaker):
sivilsaker
Jordskifteoverrett (sivilsaker):
sivilsaker
Referansetid
Førsteinstans, tvistesaker (sivilsaker):
31.12.
Førsteinstans, enedommersaker (straffesaker):
31.12.
Førsteinstans, meddomsrettssaker (straffesaker):
31.12.
Andreinstans, anker over dom (sivilsaker):
31.12.
Andreinstans, begrenset anke fagdommersaker (straffesaker):
31.12.
Andreinstans, begrenset anke i meddomsrett (straffesaker):
31.12.
Andreinstans, bevisanke i meddomsrett (straffesaker):
31.12.
Andreinstans, bevisanke lagrettesaker (straffesaker):
31.12.
Høyesterett i avdeling (sivilsaker):
31.12.
Høyesterett i avdeling (straffesaker):
31.12.
Jordskifterett (sivilsaker):
31.12.
Jordskifteoverrett (sivilsaker):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken