Domstolene og andre konfliktløsningsorganer - StatRes (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08255: StatRes. Domstolene og andre konfliktløsningsorganer. Aktiviteter og tjenester. Behandlede saker (avslutta serie) 2006 - 2012

Robin Håset Drager, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 406
Reid Jone Stene, Statistisk sentralbyrå
+47 99 02 22 01
03.12.2013 10:00
Førsteinstans, tvistesaker (sivilsaker):
sivilsaker
Førsteinstans, enedommersaker (straffesaker):
straffesaker
Førsteinstans, meddomsrettssaker (straffesaker):
straffesaker
Andreinstans, anker over dom (sivilsaker):
sivilsaker
Andreinstans, begrenset anke fagdommersaker (straffesaker):
straffesaker
Andreinstans, begrenset anke i meddomsrett (straffesaker):
straffesaker
Andreinstans, bevisanke i meddomsrett (straffesaker):
straffesaker
Andreinstans, bevisanke lagrettesaker (straffesaker):
straffesaker
Høyesterett i avdeling (sivilsaker):
sivilsaker
Høyesterett i avdeling (straffesaker):
straffesaker
Jordskifterett (sivilsaker):
sivilsaker
Jordskifteoverrett (sivilsaker):
sivilsaker
Førsteinstans, tvistesaker (sivilsaker):
31.12.
Førsteinstans, enedommersaker (straffesaker):
31.12.
Førsteinstans, meddomsrettssaker (straffesaker):
31.12.
Andreinstans, anker over dom (sivilsaker):
31.12.
Andreinstans, begrenset anke fagdommersaker (straffesaker):
31.12.
Andreinstans, begrenset anke i meddomsrett (straffesaker):
31.12.
Andreinstans, bevisanke i meddomsrett (straffesaker):
31.12.
Andreinstans, bevisanke lagrettesaker (straffesaker):
31.12.
Høyesterett i avdeling (sivilsaker):
31.12.
Høyesterett i avdeling (straffesaker):
31.12.
Jordskifterett (sivilsaker):
31.12.
Jordskifteoverrett (sivilsaker):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Førsteinstans, tvistesaker (sivilsaker) , Førsteinstans, enedommersaker (straffesaker) , Førsteinstans, meddomsrettssaker (straffesaker) ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000