Til toppen

08254: StatRes. Domstolene og andre konfliktløsningsorganer. Resultater. Straffereaksjoner avgitt i domstol, etter lovbruddskategori og lovbruddsgruppe (antall) (avslutta serie) 2006 - 2011

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000