Spesialisthelsetjenesten - StatRes (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08227: StatRes. Spesialisthelsetjenesten. Enhetskostnader og produktivitet. Driftskostnader per DRG-poeng inkl. avskrivninger mv., etter helseforetak (avslutta serie) 2007 - 2010

Borgny Vold, Statistisk sentralbyrå
+47 48 07 81 08
01.12.2011 10:00
Driftskostnader DRG-virksomhet per DRG-poeng (kr):
kr
Prosentvis endring fra året før, inflasjonsjustert:
prosent
Relativt kostnivå (prosent):
prosent
Driftskostnader DRG-virksomhet per DRG-poeng (kr):
31.12.
Prosentvis endring fra året før, inflasjonsjustert:
31.12.
Relativt kostnivå (prosent):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sunnaas sykehus HF , Aker universitetssykehus HF (2002-2008) , Akershus universitetssykehus HF ,

Valgt 0 av totalt 41

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Prosentvis endring fra året før, inflasjonsjustert

Tallene for 2007 er justert for prisstigning på 5,5 prosent basert på SSB sin prisindeks for helsestell, sosial trygd og velferdstjenester i statsforvaltningen.

Relativt kostnivå (prosent)

Kostnadsnivå for helseforetaket dividert på gjennomsnittlig kostnadsnivå (veid) for helseforetakene.