Spesialisthelsetjenesten - StatRes (opphørt)

Til toppen
08227: StatRes. Spesialisthelsetjenesten. Enhetskostnader og produktivitet. Driftskostnader per DRG-poeng inkl. avskrivninger mv., etter helseforetak (avslutta serie) 2007 - 2010
Sist endret
01.12.2011
Kontakt
Borgny Vold, Statistisk sentralbyrå
+47 48 07 81 08
bov@ssb.no

Måleenhet
Driftskostnader DRG-virksomhet per DRG-poeng (kr):
kr
Prosentvis endring fra året før, inflasjonsjustert:
prosent
Relativt kostnivå (prosent):
prosent
Referansetid
Driftskostnader DRG-virksomhet per DRG-poeng (kr):
31.12.
Prosentvis endring fra året før, inflasjonsjustert:
31.12.
Relativt kostnivå (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

region
Må velges *

Totalt 41 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

statistikkvariabel
Prosentvis endring fra året før, inflasjonsjustert
Tallene for 2007 er justert for prisstigning på 5,5 prosent basert på SSB sin prisindeks for helsestell, sosial trygd og velferdstjenester i statsforvaltningen.
Relativt kostnivå (prosent)
Kostnadsnivå for helseforetaket dividert på gjennomsnittlig kostnadsnivå (veid) for helseforetakene.

Brukerveiledning for statistikkbanken