Spesialisthelsetjenesten - StatRes (opphørt)

08226: StatRes. Spesialisthelsetjenesten. Enhetskostnader og produktivitet. Driftskostnader per DRG-poeng ekskl. avskrivninger mv., etter helseforetak (avslutta serie) 2007 - 2010
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 41 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.12.2011
Kontakt
Borgny Vold, Statistisk sentralbyrå
+47 48 07 81 08
bov@ssb.no

Måleenhet
Driftskostnader DRG-virksomhet per DRG-poeng (kr):
kr
Prosentvis endring fra året før, inflasjonsjustert:
prosent
Relativt kostnivå (prosent):
prosent
Referansetid
Driftskostnader DRG-virksomhet per DRG-poeng (kr):
31.12.
Prosentvis endring fra året før, inflasjonsjustert:
31.12.
Relativt kostnivå (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

statistikkvariabel
Prosentvis endring fra året før, inflasjonsjustert
Tallene for 2007 er justert for prisstigning på 5,5 prosent basert på SSB sin prisindeks for helsestell, sosial trygd og velferdstjenester i statsforvaltningen.
Relativt kostnivå (prosent)
Kostnadsnivå for helseforetaket dividert på gjennomsnittlig kostnadsnivå (veid) for helseforetakene.

Brukerveiledning for statistikkbanken