Spesialisthelsetjenesten - StatRes (opphørt)

Til toppen

08226: StatRes. Spesialisthelsetjenesten. Enhetskostnader og produktivitet. Driftskostnader per DRG-poeng ekskl. avskrivninger mv., etter helseforetak (avslutta serie) 2007 - 2010

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

region

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sunnaas sykehus HF , Aker universitetssykehus HF (2002-2008) , Akershus universitetssykehus HF ,

Valgt 0 av totalt 41

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

statistikkvariabel
Prosentvis endring fra året før, inflasjonsjustert
Tallene for 2007 er justert for prisstigning på 5,5 prosent basert på SSB sin prisindeks for helsestell, sosial trygd og velferdstjenester i statsforvaltningen.
Relativt kostnivå (prosent)
Kostnadsnivå for helseforetaket dividert på gjennomsnittlig kostnadsnivå (veid) for helseforetakene.

Brukerveiledning for statistikkbanken