08223: Sel- og kvalfangst (avslutta serie) 1968 - 2012
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

art Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 45 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.06.2013
Kontakt
Anne Turi Baklien, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 375
atf@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Mengd (tonn):
tonn
Verdi (1000 kr):
1000 kr
Referansetid
Mengd (tonn):
31.12
Verdi (1000 kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Sel: Selfangst frå 1989 til 1996 vart ikkje omsett. Kval: I perioden 1988 til 1992 var det fangst kun til forskningsformål.

Brukerveiledning for statistikkbanken