08222: Fangst, etter hovudgrupper av fangstarter og fangstområde (avslutta serie) 2008 - 2010
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

kyst- eller havfiske

Totalt 2 Valgte

Søk

fangstområde

Totalt 7 Valgte

Søk

fangstart

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.11.2012
Kontakt
Berit Storbråten, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 423
bit@ssb.no

Måleenhet
Fangstmengd (tonn):
tonn
Fangstverdi (1000 kr):
1000 kr
Referansetid
Fangstmengd (tonn):
31.12
Fangstverdi (1000 kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Kjelde: Fiskeridirektoratet
kyst- eller havfiske
Kystfiske
Kystfiske gjelder i områda Norskehavet/Barnetshavet/Svaldbard og Nordsjøen/Skagerrak. Alle dei andre områda står difor med '0' i verdi for Kystfiske.
Havfiske
Med havfiske meiner ein fiske utafor 12-milssona.

Brukerveiledning for statistikkbanken