Fiskeri (avslutta i Statistisk sentralbyrå)

Til toppen

08222: Fangst, etter hovudgrupper av fangstarter og fangstområde (avslutta serie) 2008 - 2010

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kjelde: Fiskeridirektoratet

kyst- eller havfiske

Kystfiske

Kystfiske gjelder i områda Norskehavet/Barnetshavet/Svaldbard og Nordsjøen/Skagerrak. Alle dei andre områda står difor med '0' i verdi for Kystfiske.

Havfiske

Med havfiske meiner ein fiske utafor 12-milssona.