Fiskeri (avslutta i Statistisk sentralbyrå)

Til toppen

08222: Fangst, etter hovudgrupper av fangstarter og fangstområde (avslutta serie) 2008 - 2010

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

kyst- eller havfiske


Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel

fangstområde


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel

fangstart


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kjelde: Fiskeridirektoratet

kyst- eller havfiske

Kystfiske

Kystfiske gjelder i områda Norskehavet/Barnetshavet/Svaldbard og Nordsjøen/Skagerrak. Alle dei andre områda står difor med '0' i verdi for Kystfiske.

Havfiske

Med havfiske meiner ein fiske utafor 12-milssona.

Brukerveiledning for statistikkbanken