Fiskeri (avslutta i Statistisk sentralbyrå)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08222: Fangst, etter hovudgrupper av fangstarter og fangstområde (avslutta serie) 2008 - 2010

Berit Storbråten, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 423
15.11.2012 10:00
Fangstmengd (tonn):
tonn
Fangstverdi (1000 kr):
1000 kr
Fangstmengd (tonn):
31.12
Fangstverdi (1000 kr):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kjelde: Fiskeridirektoratet

kyst- eller havfiske

Kystfiske

Kystfiske gjelder i områda Norskehavet/Barnetshavet/Svaldbard og Nordsjøen/Skagerrak. Alle dei andre områda står difor med '0' i verdi for Kystfiske.

Havfiske

Med havfiske meiner ein fiske utafor 12-milssona.