Spesialisthelsetjenesten - StatRes (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08221: StatRes. Spesialisthelsetjenesten. Ressursinnsats. Årsverk, etter tjenesteområde og helseforetak (avslutta serie) 2008 - 2014

Borgny Vold, Statistisk sentralbyrå
+47 48 07 81 08
18.06.2015 10:00
Årsverk ekskl lange fravær i spesialisthelsetjenesten i alt:
årsverk
Årsverk ekskl lange fravær i institusjoner i psykisk helsevern:
årsverk
Årsverk ekskl lange fravær i somatiske institusjoner:
årsverk
Årsverk ekskl lange fravær i rusbehandlingsinstitusjoner:
årsverk
Årsverk ekskl lange fravær i ambulansetjenesten:
årsverk
Årsverk ekskl lange fravær for fellesfunksjoner:
årsverk
Årsverk ekskl lange fravær i spesialisthelsetjenesten i alt, per 1000 innbyggere:
årsverk
Årsverk ekskl lange fravær i institusjoner i psykisk helsevern, per 1000 innbyggere:
årsverk
Årsverk ekskl lange fravær i somatiske institusjoner, per 1000 innbyggere:
årsverk
Årsverk ekskl lange fravær i rusbehandlingsinstitusjoner, per 1000 innbyggere:
årsverk
Årsverk ekskl lange fravær i ambulansetjenesten, per 1000 innbyggere:
årsverk
Årsverk ekskl lange fravær for fellesfunksjoner, per 1000 innbyggere:
årsverk
Årsverk ekskl lange fravær i spesialisthelsetjenesten i alt:
Årsverk beregnet ut i fra sysselsetting og arbeidstid i tredje uke i november
Årsverk ekskl lange fravær i institusjoner i psykisk helsevern:
Årsverk beregnet ut i fra sysselsetting og arbeidstid i tredje uke i november
Årsverk ekskl lange fravær i somatiske institusjoner:
Årsverk beregnet ut i fra sysselsetting og arbeidstid i tredje uke i november
Årsverk ekskl lange fravær i rusbehandlingsinstitusjoner:
Årsverk beregnet ut i fra sysselsetting og arbeidstid i tredje uke i november
Årsverk ekskl lange fravær i ambulansetjenesten:
Årsverk beregnet ut i fra sysselsetting og arbeidstid i tredje uke i november
Årsverk ekskl lange fravær for fellesfunksjoner:
Årsverk beregnet ut i fra sysselsetting og arbeidstid i tredje uke i november
Årsverk ekskl lange fravær i spesialisthelsetjenesten i alt, per 1000 innbyggere:
Årsverk beregnet ut i fra sysselsetting og arbeidstid i tredje uke i november
Årsverk ekskl lange fravær i institusjoner i psykisk helsevern, per 1000 innbyggere:
Årsverk beregnet ut i fra sysselsetting og arbeidstid i tredje uke i november
Årsverk ekskl lange fravær i somatiske institusjoner, per 1000 innbyggere:
Årsverk beregnet ut i fra sysselsetting og arbeidstid i tredje uke i november
Årsverk ekskl lange fravær i rusbehandlingsinstitusjoner, per 1000 innbyggere:
Årsverk beregnet ut i fra sysselsetting og arbeidstid i tredje uke i november
Årsverk ekskl lange fravær i ambulansetjenesten, per 1000 innbyggere:
Årsverk beregnet ut i fra sysselsetting og arbeidstid i tredje uke i november
Årsverk ekskl lange fravær for fellesfunksjoner, per 1000 innbyggere:
Årsverk beregnet ut i fra sysselsetting og arbeidstid i tredje uke i november
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Årsverk ekskl lange fravær i spesialisthelsetjenesten i alt , Årsverk ekskl lange fravær i institusjoner i psykisk helsevern , Årsverk ekskl lange fravær i somatiske institusjoner ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Helse Sør-Øst RHF , Akershus universitetssykehus HF , Aker universitetssykehus HF (2002-2008) ,

Valgt 0 av totalt 36

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000