Spesialisthelsetjenesten - StatRes (opphørt)

Til toppen

08221: StatRes. Spesialisthelsetjenesten. Ressursinnsats. Årsverk, etter tjenesteområde og helseforetak (avslutta serie) 2008 - 2014

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *

statistikkvariabel

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Årsverk ekskl lange fravær i spesialisthelsetjenesten i alt , Årsverk ekskl lange fravær i institusjoner i psykisk helsevern , Årsverk ekskl lange fravær i somatiske institusjoner ,

Valgt 1 av totalt 12

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

region

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Helse Sør-Øst RHF (2007-) , Akershus universitetssykehus HF , Aker universitetssykehus HF (2002-2008) ,

Valgt 0 av totalt 36

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken