Spesialisthelsetjenesten - StatRes (opphørt)

08221: StatRes. Spesialisthelsetjenesten. Ressursinnsats. Årsverk, etter tjenesteområde og helseforetak (avslutta serie) 2008 - 2014
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 36 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
18.06.2015
Kontakt
Borgny Vold, Statistisk sentralbyrå
+47 48 07 81 08
bov@ssb.no

Måleenhet
Årsverk ekskl lange fravær i spesialisthelsetjenesten i alt:
årsverk
Årsverk ekskl lange fravær i institusjoner i psykisk helsevern:
årsverk
Årsverk ekskl lange fravær i somatiske institusjoner:
årsverk
Årsverk ekskl lange fravær i rusbehandlingsinstitusjoner:
årsverk
Årsverk ekskl lange fravær i ambulansetjenesten:
årsverk
Årsverk ekskl lange fravær for fellesfunksjoner:
årsverk
Årsverk ekskl lange fravær i spesialisthelsetjenesten i alt, per 1000 innbyggere:
årsverk
Årsverk ekskl lange fravær i institusjoner i psykisk helsevern, per 1000 innbyggere:
årsverk
Årsverk ekskl lange fravær i somatiske institusjoner, per 1000 innbyggere:
årsverk
Årsverk ekskl lange fravær i rusbehandlingsinstitusjoner, per 1000 innbyggere:
årsverk
Årsverk ekskl lange fravær i ambulansetjenesten, per 1000 innbyggere:
årsverk
Årsverk ekskl lange fravær for fellesfunksjoner, per 1000 innbyggere:
årsverk
Referansetid
Årsverk ekskl lange fravær i spesialisthelsetjenesten i alt:
Årsverk beregnet ut i fra sysselsetting og arbeidstid i tredje uke i november
Årsverk ekskl lange fravær i institusjoner i psykisk helsevern:
Årsverk beregnet ut i fra sysselsetting og arbeidstid i tredje uke i november
Årsverk ekskl lange fravær i somatiske institusjoner:
Årsverk beregnet ut i fra sysselsetting og arbeidstid i tredje uke i november
Årsverk ekskl lange fravær i rusbehandlingsinstitusjoner:
Årsverk beregnet ut i fra sysselsetting og arbeidstid i tredje uke i november
Årsverk ekskl lange fravær i ambulansetjenesten:
Årsverk beregnet ut i fra sysselsetting og arbeidstid i tredje uke i november
Årsverk ekskl lange fravær for fellesfunksjoner:
Årsverk beregnet ut i fra sysselsetting og arbeidstid i tredje uke i november
Årsverk ekskl lange fravær i spesialisthelsetjenesten i alt, per 1000 innbyggere:
Årsverk beregnet ut i fra sysselsetting og arbeidstid i tredje uke i november
Årsverk ekskl lange fravær i institusjoner i psykisk helsevern, per 1000 innbyggere:
Årsverk beregnet ut i fra sysselsetting og arbeidstid i tredje uke i november
Årsverk ekskl lange fravær i somatiske institusjoner, per 1000 innbyggere:
Årsverk beregnet ut i fra sysselsetting og arbeidstid i tredje uke i november
Årsverk ekskl lange fravær i rusbehandlingsinstitusjoner, per 1000 innbyggere:
Årsverk beregnet ut i fra sysselsetting og arbeidstid i tredje uke i november
Årsverk ekskl lange fravær i ambulansetjenesten, per 1000 innbyggere:
Årsverk beregnet ut i fra sysselsetting og arbeidstid i tredje uke i november
Årsverk ekskl lange fravær for fellesfunksjoner, per 1000 innbyggere:
Årsverk beregnet ut i fra sysselsetting og arbeidstid i tredje uke i november
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken