Spesialisthelsetjenesten - StatRes (opphørt)

Til toppen
08221: StatRes. Spesialisthelsetjenesten. Ressursinnsats. Årsverk, etter tjenesteområde og helseforetak (avslutta serie) 2008 - 2014
Sist endret
18.06.2015
Kontakt
Borgny Vold, Statistisk sentralbyrå
+47 48 07 81 08
bov@ssb.no

Måleenhet
Årsverk ekskl lange fravær i spesialisthelsetjenesten i alt:
årsverk
Årsverk ekskl lange fravær i institusjoner i psykisk helsevern:
årsverk
Årsverk ekskl lange fravær i somatiske institusjoner:
årsverk
Årsverk ekskl lange fravær i rusbehandlingsinstitusjoner:
årsverk
Årsverk ekskl lange fravær i ambulansetjenesten:
årsverk
Årsverk ekskl lange fravær for fellesfunksjoner:
årsverk
Årsverk ekskl lange fravær i spesialisthelsetjenesten i alt, per 1000 innbyggere:
årsverk
Årsverk ekskl lange fravær i institusjoner i psykisk helsevern, per 1000 innbyggere:
årsverk
Årsverk ekskl lange fravær i somatiske institusjoner, per 1000 innbyggere:
årsverk
Årsverk ekskl lange fravær i rusbehandlingsinstitusjoner, per 1000 innbyggere:
årsverk
Årsverk ekskl lange fravær i ambulansetjenesten, per 1000 innbyggere:
årsverk
Årsverk ekskl lange fravær for fellesfunksjoner, per 1000 innbyggere:
årsverk
Referansetid
Årsverk ekskl lange fravær i spesialisthelsetjenesten i alt:
Årsverk beregnet ut i fra sysselsetting og arbeidstid i tredje uke i november
Årsverk ekskl lange fravær i institusjoner i psykisk helsevern:
Årsverk beregnet ut i fra sysselsetting og arbeidstid i tredje uke i november
Årsverk ekskl lange fravær i somatiske institusjoner:
Årsverk beregnet ut i fra sysselsetting og arbeidstid i tredje uke i november
Årsverk ekskl lange fravær i rusbehandlingsinstitusjoner:
Årsverk beregnet ut i fra sysselsetting og arbeidstid i tredje uke i november
Årsverk ekskl lange fravær i ambulansetjenesten:
Årsverk beregnet ut i fra sysselsetting og arbeidstid i tredje uke i november
Årsverk ekskl lange fravær for fellesfunksjoner:
Årsverk beregnet ut i fra sysselsetting og arbeidstid i tredje uke i november
Årsverk ekskl lange fravær i spesialisthelsetjenesten i alt, per 1000 innbyggere:
Årsverk beregnet ut i fra sysselsetting og arbeidstid i tredje uke i november
Årsverk ekskl lange fravær i institusjoner i psykisk helsevern, per 1000 innbyggere:
Årsverk beregnet ut i fra sysselsetting og arbeidstid i tredje uke i november
Årsverk ekskl lange fravær i somatiske institusjoner, per 1000 innbyggere:
Årsverk beregnet ut i fra sysselsetting og arbeidstid i tredje uke i november
Årsverk ekskl lange fravær i rusbehandlingsinstitusjoner, per 1000 innbyggere:
Årsverk beregnet ut i fra sysselsetting og arbeidstid i tredje uke i november
Årsverk ekskl lange fravær i ambulansetjenesten, per 1000 innbyggere:
Årsverk beregnet ut i fra sysselsetting og arbeidstid i tredje uke i november
Årsverk ekskl lange fravær for fellesfunksjoner, per 1000 innbyggere:
Årsverk beregnet ut i fra sysselsetting og arbeidstid i tredje uke i november
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 12 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1

region
Må velges *

Totalt 36 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken