08204: Gjennomsnittleg pris for fisk ved sal frå fiskar, etter art (kr per kg) (avslutta serie) 1998 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

fangstart Velg minst en verdi

Totalt 50 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.11.2019
Kontakt
Anne Turi Baklien, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 375
atf@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Gjennomsnittleg pris for fisk:
kr per kg
Referansetid
Gjennomsnittleg pris for fisk:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Gjeld gjennomsnittsprisar for heile landet. Prisane vil variere mellom disktrikt og bruksmåte. Revisjon av tala for 2000-2007 har ført til endringar av tidlegare publiserte tal.
Kjelde: Fiskeridirektoratet
Der verdien er 0,00 manglar oppgåva for desse artane. Fangstverdien for ål i 2012 gjeld kostnader forbundet med forskingsfangst.

Brukerveiledning for statistikkbanken