Til toppen
08204: Gjennomsnittleg pris for fisk ved sal frå fiskar, etter art (kr per kg) (avslutta serie) 1998 - 2018
Sist endret
08.11.2019
Kontakt
Anne Turi Baklien, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 375
atf@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Gjennomsnittleg pris for fisk:
kr per kg
Referansetid
Gjennomsnittleg pris for fisk:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
fangstart
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 21 Valgte 1

fangstart
Må velges *

Totalt 50 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Gjeld gjennomsnittsprisar for heile landet. Prisane vil variere mellom disktrikt og bruksmåte. Revisjon av tala for 2000-2007 har ført til endringar av tidlegare publiserte tal.
Kjelde: Fiskeridirektoratet
Der verdien er 0,00 manglar oppgåva for desse artane. Fangstverdien for ål i 2012 gjeld kostnader forbundet med forskingsfangst.

Brukerveiledning for statistikkbanken