Fiskeri (avslutta i Statistisk sentralbyrå)

Til toppen

08204: Gjennomsnittleg pris for fisk ved sal frå fiskar, etter art (kr per kg) (avslutta serie) 1998 - 2018

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1998 , 1999 , 2000 ,

Valgt 1 av totalt 21

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Lodde , Augepål , Kolmule ,

Valgt 0 av totalt 50

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Gjeld gjennomsnittsprisar for heile landet. Prisane vil variere mellom disktrikt og bruksmåte. Revisjon av tala for 2000-2007 har ført til endringar av tidlegare publiserte tal. Kjelde: Fiskeridirektoratet Der verdien er 0,00 manglar oppgåva for desse artane. Fangstverdien for ål i 2012 gjeld kostnader forbundet med forskingsfangst.