Fiskeri (avslutta i Statistisk sentralbyrå)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08179: Fiskebestandar, etter fiskeslag (avslutta serie) 1946 - 2019

Anne Turi Baklien, Statistisk sentralbyrå
+47 482 44 530
Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
17.04.2020 08:00
Totalbestand:
1 000 tonn
Gytebestand:
1 000 tonn
Totalbestand:
31.12.
Gytebestand:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1946 , 1947 , 1948 ,

Valgt 1 av totalt 74

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Nordaustarktisk: nord for 62° N For å berekne fiskebestandar blir kvar årsklasse av bestanden følgd. Ny informasjon om mengd fisk i ein gitt årsklasse vil påverke resultata for denne årsklassen bakover i tid.
Tidsserien til og med 2015 er oppdatert i samsvar med tal frå Havforskingsinstituttet. Dette har ført til avvik frå tidlegere publiserte tal. For den same perioden er totalbestanden av sild endra frå å omfatte sild som er 0 år og eldre til å omfatte sild som er 2 år og eldre.
Kjelde: ICES og Havforskningsinstituttet