Til toppen

08179: Fiskebestandar, etter fiskeslag (avslutta serie) 1946 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1946 , 1947 , 1948 ,

Valgt 1 av totalt 74

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Nordaustarktisk: nord for 62° N For å berekne fiskebestandar blir kvar årsklasse av bestanden følgd. Ny informasjon om mengd fisk i ein gitt årsklasse vil påverke resultata for denne årsklassen bakover i tid.
Tidsserien til og med 2015 er oppdatert i samsvar med tal frå Havforskingsinstituttet. Dette har ført til avvik frå tidlegere publiserte tal. For den same perioden er totalbestanden av sild endra frå å omfatte sild som er 0 år og eldre til å omfatte sild som er 2 år og eldre.
Kjelde: ICES og Havforskningsinstituttet