Økonomiske strukturer i informasjonssektoren (opphørt)

Til toppen

08149: Informasjonssektoren. Sysselsetting, omsetning og verdiskapning, etter sektor (avslutta serie) 2007 - 2009

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
sektor

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 Informasjonssektoren , 1 IKT-sektoren , 1.1 IKT-Industri ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

IKT-industri og aggregerte nivå der denne inngår, inkluderer ikke omsetning for næringshovedgruppe 26.8 Produksjon av magnetiske og optiske media for årgangene 2007-2009. IKT-industri og aggregerte nivå der denne inngår, inkluderer ikke verdiskapning, driftsinntekter, driftskostnader, brutto driftsresultat, lønnskostnader, produksjonsverdi og bruttoinvesteringer for næringshovedgruppe 26.8 Produksjon av magnetiske og optiske media for 2009.
statistikkvariabel
Omsetning (mill. kr)
Ikke medregnet merverdiavgift.
år
2007
Sysselsettingen og verdiskapningen for Utgivelse av bøker, tidsskrifter og annen forlagsvirksomhet, og Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak, og aggregerte tall der disse inngår, er for 2007 ikke direkte sammenlignbar med senere årganger.

Brukerveiledning for statistikkbanken