Økonomiske strukturer i informasjonssektoren (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08149: Informasjonssektoren. Sysselsetting, omsetning og verdiskapning, etter sektor (avslutta serie) 2007 - 2009

Knut Vikne, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5546
30.08.2011 10:00
Sysselsetting:
personer
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Verdiskapning (mill. kr):
mill. kr
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Verdiskapning (mill. kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 Informasjonssektoren , 1 IKT-sektoren , 1.1 IKT-Industri ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
IKT-industri og aggregerte nivå der denne inngår, inkluderer ikke omsetning for næringshovedgruppe 26.8 Produksjon av magnetiske og optiske media for årgangene 2007-2009. IKT-industri og aggregerte nivå der denne inngår, inkluderer ikke verdiskapning, driftsinntekter, driftskostnader, brutto driftsresultat, lønnskostnader, produksjonsverdi og bruttoinvesteringer for næringshovedgruppe 26.8 Produksjon av magnetiske og optiske media for 2009.

statistikkvariabel

Omsetning (mill. kr)

Ikke medregnet merverdiavgift.

år

2007

Sysselsettingen og verdiskapningen for Utgivelse av bøker, tidsskrifter og annen forlagsvirksomhet, og Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak, og aggregerte tall der disse inngår, er for 2007 ikke direkte sammenlignbar med senere årganger.