Kontante overføringer til barnefamilier (opphørt)

08134: Kontante overføringer til barnefamilier. Bosatte (avslutta serie) 2004 - 2015
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

type overføring

Totalt 8 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.06.2016
Kontakt
Mads Ivar Kirkeberg, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5245
mik@ssb.no

Måleenhet
Mottakere (personer):
personer
Kontante overføringer (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Mottakere (personer):
31.12.
Kontante overføringer (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Feriepenger av foreldrepenger og foreldrepenger ved adopsjon er ikke med. Kommunal kontantstøtte er ikke inkludert.
type overføring
Foreldrepenger ved fødsel
Feriepenger av foreldrepenger og foreldrepenger ved adopsjon er ikke med.

Brukerveiledning for statistikkbanken