Statens vegvesen - StatRes (opphørt)

Til toppen
07750: StatRes. Statens vegvesen. Relaterte indikatorer (avslutta serie) 2006 - 2013
Sist endret
08.09.2014
Kontakt
Dagfinn Sve, Statistisk sentralbyrå
+47 93 24 75 68
sda@ssb.no

Måleenhet
Passasjerer, vegtransport (mill. passasjerer):
mill. passasjerer
Passasjerkilometer, vegtransport (mill. passasjerkm):
mill. passasjerkm
Transportmengde, vegtransport (mill. tonn):
mill. tonn
Tonnkilometer, vegtransport (mill. tonnkm):
mill. tonnkm
Antall registrerte kjøretøyer (kjøretøy):
kjøretøy
Endring i byggekostnadsindeksen for veianlegg, siste år (prosent):
prosent
Endring i kostnadsindeksen for drift og vedlikehold av veier, siste år (prosent):
prosent
Referansetid
Passasjerer, vegtransport (mill. passasjerer):
31.12
Passasjerkilometer, vegtransport (mill. passasjerkm):
31.12
Transportmengde, vegtransport (mill. tonn):
31.12
Tonnkilometer, vegtransport (mill. tonnkm):
31.12
Antall registrerte kjøretøyer (kjøretøy):
31.12
Endring i byggekostnadsindeksen for veianlegg, siste år (prosent):
31.12
Endring i kostnadsindeksen for drift og vedlikehold av veier, siste år (prosent):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

statistikkvariabel
Antall registrerte kjøretøyer (kjøretøy)
Inkluderer ikke tilhengere.

Brukerveiledning for statistikkbanken