Statens vegvesen - StatRes (opphørt)

07749: StatRes. Statens vegvesen. Resultater, miljø (avslutta serie) 2006 - 2013
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.09.2014
Kontakt
Dagfinn Sve, Statistisk sentralbyrå
+47 93 24 75 68
sda@ssb.no

Måleenhet
Utslipp av klimagasser fra vegtrafikk målt i CO2-ekvivalenter (1000 tonn):
1 000 tonn
Utslipp av nitrogenoksider fra vegtrafikk (tonn):
tonn
Bosatte i områder utsatt for timemiddelkonsentrasjoner av NO2 over nasjonale mål fra riksvegtrafikk (personer):
personer
Antall bosatte i områder utsatt for døgnmiddelkonsentrasjoner av svevestøv (PM 10) over nasjonale mål fra riksvegtrafikk (personer):
personer
Antall personer utsatt for over 40 dB innendørs støy fra riksvegtrafikk (personer):
personer
Støyplage fra riksvegtrafikk, endring i støyplageindeks (SPI):
spi
Antall dekar inngrep i eller i nærføring til nasjonalparker og landskapsvernområder på grunn av nyanlegg av riksveg (dekar):
dekar
Antall dekar inngrep i eller i nærføring til naturreservater på grunn av nyanlegg av riksveg (dekar):
dekar
Antall kulturminner som gikk tapt eller fikk redusert verdi på grunn av nyanlegg av riksveg (steder):
steder
Antall dekar kulturmiljø som gikk tapt eller fikk redusert verdi på grunn av nyanlegg av riksveg (dekar):
dekar
Antall dekar kulturlandskap som gikk tapt eller fikk redusert verdi på grunn av nyanlegg av riksveg (dekar):
dekar
Antall dekar dyrket jord omdisponert til transportformål på grunn av nyanlegg av riksveg (dekar):
dekar
Referansetid
Utslipp av klimagasser fra vegtrafikk målt i CO2-ekvivalenter (1000 tonn):
31.12.
Utslipp av nitrogenoksider fra vegtrafikk (tonn):
31.12.
Bosatte i områder utsatt for timemiddelkonsentrasjoner av NO2 over nasjonale mål fra riksvegtrafikk (personer):
31.12.
Antall bosatte i områder utsatt for døgnmiddelkonsentrasjoner av svevestøv (PM 10) over nasjonale mål fra riksvegtrafikk (personer):
31.12.
Antall personer utsatt for over 40 dB innendørs støy fra riksvegtrafikk (personer):
31.12.
Støyplage fra riksvegtrafikk, endring i støyplageindeks (SPI):
31.12.
Antall dekar inngrep i eller i nærføring til nasjonalparker og landskapsvernområder på grunn av nyanlegg av riksveg (dekar):
31.12.
Antall dekar inngrep i eller i nærføring til naturreservater på grunn av nyanlegg av riksveg (dekar):
31.12.
Antall kulturminner som gikk tapt eller fikk redusert verdi på grunn av nyanlegg av riksveg (steder):
31.12.
Antall dekar kulturmiljø som gikk tapt eller fikk redusert verdi på grunn av nyanlegg av riksveg (dekar):
31.12.
Antall dekar kulturlandskap som gikk tapt eller fikk redusert verdi på grunn av nyanlegg av riksveg (dekar):
31.12.
Antall dekar dyrket jord omdisponert til transportformål på grunn av nyanlegg av riksveg (dekar):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra 2010 er om lag 17 000 kilometer veg omklassifisert fra riks- til fylkesveg. MMed unntak for utslipp av klimagasser og nitrogenoksider er tallene fra og med 2010 er derfor ikke direkte sammenlignbare med tidligere år.

Brukerveiledning for statistikkbanken