Statens vegvesen - StatRes (opphørt)

Til toppen

07749: StatRes. Statens vegvesen. Resultater, miljø (avslutta serie) 2006 - 2013

statistikkvariabel

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Utslipp av klimagasser fra vegtrafikk målt i CO2-ekvivalenter (1000 tonn) , Utslipp av nitrogenoksider fra vegtrafikk (tonn) , Bosatte i områder utsatt for timemiddelkonsentrasjoner av NO2 over nasjonale mål fra riksvegtrafikk (personer) ,

Valgt 1 av totalt 12

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra 2010 er om lag 17 000 kilometer veg omklassifisert fra riks- til fylkesveg. MMed unntak for utslipp av klimagasser og nitrogenoksider er tallene fra og med 2010 er derfor ikke direkte sammenlignbare med tidligere år.

Brukerveiledning for statistikkbanken