Statens vegvesen - StatRes (opphørt)

Til toppen
07748: StatRes. Statens vegvesen. Resultater, trafikksikkerhet (avslutta serie) 2006 - 2013
Sist endret
08.09.2014
Kontakt
Dagfinn Sve, Statistisk sentralbyrå
+47 93 24 75 68
sda@ssb.no

Måleenhet
Antall rasutsatte strekninger/punkter på riksvegnettet som ble utbedret siste år (punkter):
punkter
Antall km midtrekkverk som er bygd på to- og trefelts riksveger siste år (km):
km
Antall km forsterket midtoppmerking siste år (km):
km
Antall drepte og hardt skadde i vegtrafikkulykker (personer):
personer
Antall drepte i vegtrafikkulykker (personer):
personer
Elg, hjort, villrein og rådyr drept av bil, siste sesong (dyr):
dyr
Andel bruk av bilbelte innenfor tettbygd strøk (prosent):
prosent
Andel bruk av bilbelte utenfor tettbygd strøk (prosent):
prosent
Andel overholding av kjøre- og hviletidsregler mht. døgnhvile (prosent):
prosent
Andel overholding av kjøre- og hviletidsregler mht. lengste daglige kjøretid (prosent):
prosent
Referansetid
Antall rasutsatte strekninger/punkter på riksvegnettet som ble utbedret siste år (punkter):
31.12
Antall km midtrekkverk som er bygd på to- og trefelts riksveger siste år (km):
31.12
Antall km forsterket midtoppmerking siste år (km):
31.12
Antall drepte og hardt skadde i vegtrafikkulykker (personer):
31.12
Antall drepte i vegtrafikkulykker (personer):
31.12
Elg, hjort, villrein og rådyr drept av bil, siste sesong (dyr):
31.12
Andel bruk av bilbelte innenfor tettbygd strøk (prosent):
31.12
Andel bruk av bilbelte utenfor tettbygd strøk (prosent):
31.12
Andel overholding av kjøre- og hviletidsregler mht. døgnhvile (prosent):
31.12
Andel overholding av kjøre- og hviletidsregler mht. lengste daglige kjøretid (prosent):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 10 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fra 2010 er om lag 17 000 kilometer veg omklassifisert fra riks- til fylkesveg. Tallene for rasutsatte strekninger og kilometer med midtrekkverk og forsterket midtoppmerking er fra og med 2010 er derfor ikke direkte sammenlignbare med tidligere år.

Brukerveiledning for statistikkbanken