Statens vegvesen - StatRes (opphørt)

Til toppen

07748: StatRes. Statens vegvesen. Resultater, trafikksikkerhet (avslutta serie) 2006 - 2013

statistikkvariabel

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall rasutsatte strekninger/punkter på riksvegnettet som ble utbedret siste år (punkter) , Antall km midtrekkverk som er bygd på to- og trefelts riksveger siste år (km) , Antall km forsterket midtoppmerking siste år (km) ,

Valgt 1 av totalt 10

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra 2010 er om lag 17 000 kilometer veg omklassifisert fra riks- til fylkesveg. Tallene for rasutsatte strekninger og kilometer med midtrekkverk og forsterket midtoppmerking er fra og med 2010 er derfor ikke direkte sammenlignbare med tidligere år.

Brukerveiledning for statistikkbanken