Statens vegvesen - StatRes (opphørt)

07748: StatRes. Statens vegvesen. Resultater, trafikksikkerhet (avslutta serie) 2006 - 2013
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.09.2014
Kontakt
Dagfinn Sve, Statistisk sentralbyrå
+47 93 24 75 68
sda@ssb.no

Måleenhet
Antall rasutsatte strekninger/punkter på riksvegnettet som ble utbedret siste år (punkter):
punkter
Antall km midtrekkverk som er bygd på to- og trefelts riksveger siste år (km):
km
Antall km forsterket midtoppmerking siste år (km):
km
Antall drepte og hardt skadde i vegtrafikkulykker (personer):
personer
Antall drepte i vegtrafikkulykker (personer):
personer
Elg, hjort, villrein og rådyr drept av bil, siste sesong (dyr):
dyr
Andel bruk av bilbelte innenfor tettbygd strøk (prosent):
prosent
Andel bruk av bilbelte utenfor tettbygd strøk (prosent):
prosent
Andel overholding av kjøre- og hviletidsregler mht. døgnhvile (prosent):
prosent
Andel overholding av kjøre- og hviletidsregler mht. lengste daglige kjøretid (prosent):
prosent
Referansetid
Antall rasutsatte strekninger/punkter på riksvegnettet som ble utbedret siste år (punkter):
31.12
Antall km midtrekkverk som er bygd på to- og trefelts riksveger siste år (km):
31.12
Antall km forsterket midtoppmerking siste år (km):
31.12
Antall drepte og hardt skadde i vegtrafikkulykker (personer):
31.12
Antall drepte i vegtrafikkulykker (personer):
31.12
Elg, hjort, villrein og rådyr drept av bil, siste sesong (dyr):
31.12
Andel bruk av bilbelte innenfor tettbygd strøk (prosent):
31.12
Andel bruk av bilbelte utenfor tettbygd strøk (prosent):
31.12
Andel overholding av kjøre- og hviletidsregler mht. døgnhvile (prosent):
31.12
Andel overholding av kjøre- og hviletidsregler mht. lengste daglige kjøretid (prosent):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra 2010 er om lag 17 000 kilometer veg omklassifisert fra riks- til fylkesveg. Tallene for rasutsatte strekninger og kilometer med midtrekkverk og forsterket midtoppmerking er fra og med 2010 er derfor ikke direkte sammenlignbare med tidligere år.

Brukerveiledning for statistikkbanken