Statens vegvesen - StatRes (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07748: StatRes. Statens vegvesen. Resultater, trafikksikkerhet (avslutta serie) 2006 - 2013

Dagfinn Sve, Statistisk sentralbyrå
+47 93 24 75 68
08.09.2014 10:00
Antall rasutsatte strekninger/punkter på riksvegnettet som ble utbedret siste år (punkter):
punkter
Antall km midtrekkverk som er bygd på to- og trefelts riksveger siste år (km):
km
Antall km forsterket midtoppmerking siste år (km):
km
Antall drepte og hardt skadde i vegtrafikkulykker (personer):
personer
Antall drepte i vegtrafikkulykker (personer):
personer
Elg, hjort, villrein og rådyr drept av bil, siste sesong (dyr):
dyr
Andel bruk av bilbelte innenfor tettbygd strøk (prosent):
prosent
Andel bruk av bilbelte utenfor tettbygd strøk (prosent):
prosent
Andel overholding av kjøre- og hviletidsregler mht. døgnhvile (prosent):
prosent
Andel overholding av kjøre- og hviletidsregler mht. lengste daglige kjøretid (prosent):
prosent
Antall rasutsatte strekninger/punkter på riksvegnettet som ble utbedret siste år (punkter):
31.12
Antall km midtrekkverk som er bygd på to- og trefelts riksveger siste år (km):
31.12
Antall km forsterket midtoppmerking siste år (km):
31.12
Antall drepte og hardt skadde i vegtrafikkulykker (personer):
31.12
Antall drepte i vegtrafikkulykker (personer):
31.12
Elg, hjort, villrein og rådyr drept av bil, siste sesong (dyr):
31.12
Andel bruk av bilbelte innenfor tettbygd strøk (prosent):
31.12
Andel bruk av bilbelte utenfor tettbygd strøk (prosent):
31.12
Andel overholding av kjøre- og hviletidsregler mht. døgnhvile (prosent):
31.12
Andel overholding av kjøre- og hviletidsregler mht. lengste daglige kjøretid (prosent):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall rasutsatte strekninger/punkter på riksvegnettet som ble utbedret siste år (punkter) , Antall km midtrekkverk som er bygd på to- og trefelts riksveger siste år (km) , Antall km forsterket midtoppmerking siste år (km) ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra 2010 er om lag 17 000 kilometer veg omklassifisert fra riks- til fylkesveg. Tallene for rasutsatte strekninger og kilometer med midtrekkverk og forsterket midtoppmerking er fra og med 2010 er derfor ikke direkte sammenlignbare med tidligere år.